Jak zmienić deklarację maturalną? Zostało już mało czasu

(Fot. Pixabay)

Do 7 lutego uczniowie mogą zmienić decyzję dotyczącą przedmiotów, jakie chcą zdawać na maturze. Pierwotną deklarację maturzyści musieli złożyć do 30 września, jednak wciąż mają możliwość zmiany.

Aby otrzymać świadectwo dojrzałości, każdy maturzysta musi obowiązkowo zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Do zdania potrzebne jest uzyskanie co najmniej 30 proc. maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej oraz pisemnej. Absolwenci muszą też przystąpić do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. W przypadku języka obcego nowożytnego może to być poziom rozszerzony lub dwujęzyczny.

Z obowiązkowego zdawania przedmiotu dodatkowego zwolnieni są absolwenci technikum (z lat 2006-2023) oraz branżowej szkoły II stopnia (z roku 2022-2023), którzy posiadają dyplom zawodowy na poziomie technika.

ZMIANA DEKLARACJI MATURALNEJ

Uczniowie mogą zmienić listę wcześniej wybranych przez siebie przedmiotów, a także dopisać dodatkowe. Ostateczną deklarację należy złożyć do dyrektora macierzystej szkoły do 7 lutego 2023 roku. Później nie będzie już takiej możliwości. Jeśli uczeń chce dokonać zmian, powinien mieć ze sobą dokument tożsamości. Nie należy jednak wypełniać nowej deklaracji, ponieważ wszystkie poprawki zostaną naniesione na deklarację wstępną, złożoną we wrześniu.

O zmianę deklaracji mogą prosić również absolwenci wcześniejszych roczników, którzy chcą poprawić maturę albo przystąpić do egzaminu, którego wcześniej nie pisali, a na przykład potrzebny jest im w rekrutacji na wymarzony kierunek studiów. Jeśli maturzysta złożył wyłącznie deklarację wstępną i nie chce wprowadzać w niej zmian, z dniem 8 lutego 2023 roku staje się ona ostateczną.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE PRZEDMIOTY

Jak podaje CKE, najczęściej wybieranym przedmiotem rozszerzonym w 2022 roku był język angielski. Zdecydowało się na niego 192,7 tys. absolwentów, czyli 66,6 proc. Drugie miejsce pod względem popularności zajęła matematyka (26,8 proc.), natomiast trzecie geografia (22,6 proc.). Z pozostałych wysoko uplasowały się także język polski i biologia. Uczniowie decydują się najczęściej na przedmioty, które są uwzględniane w rekrutacjach na wiele kierunków, dzięki czemu mogą wybierać spośród wielu ofert uczelni.

mat. pras./aKa

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj