Marcin Horała: „Rząd przyjął wieloletni program inwestycyjny dla CPK na lata 2024-2030”

(fot. Twitter/Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)

Rząd przyjął uchwałę ws. II etapu programu wieloletniego CPK na lata 2024-30, a także koncepcji zapewnienia taboru pasażerskiego w związku z jego budową – przekazał we wtorek Marcin Horała. Bez Centralnego Portu Komunikacyjnego Polska miałaby trwale upośledzony system transportowy – ocenił.

– Podczas zakończonych właśnie przed chwilą obrad, Rada Ministrów przyjęła II etap programu wieloletniego CPK na lata 2024-30, który zapewnia zakotwiczenie go w finansach publicznych – poinformował na wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

– Rada Ministrów przyjęła także program uchwały o programie taborowym, czyli o tym, w jaki sposób będą pozyskiwane, produkowane z udziałem polskich producentów nowe wagony, nowe składy trakcyjne i pociągi w standardzie kolei dużych prędkości, które następnie będą operowały na tej infrastrukturze wytworzonej przez CPK – dodał.

Chodzi o uchwały w sprawie: ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II 2024–2030” oraz przyjęcia Koncepcji zapewnienia taboru pasażerskiego w związku z realizacją programu CPK.

INWESTOR MNIEJSZOŚCIOWY

Horała przypomniał na konferencji, że we wtorek rano poinformowano o wyborze inwestora mniejszościowego Centralnego Portu Komunikacyjnego – konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund, które chce zainwestować do 8 mld zł na budowę lotniska. Struktura finansowania budowy lotniska CPK to w 60 proc. instrumenty dłużne, a 40 proc. kapitał-udziały w spółce, która będzie nim operowała.

Do 49 proc. udziałów w tych 40 proc. zaoferowano inwestorom prywatnym (kontrola właścicielska zostaje po stronie Skarbu Państwa).

– Pozyskanie tak poważnych, prywatnych inwestorów pokazuje, że CPK w części lotniczej jest projektem jak najbardziej komercyjnym, policzonym, dobrze sparametryzowanym – ocenił pełnomocnik.

„WSZYSTKO IDZIE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM”

Zapewnił, że jednocześnie spółka CPK pozyska „kontakty biznesowe, know-how, doświadczenie najwyższej światowej klasy, jednocześnie – jeszcze raz zdecydowanie podkreślę – zachowując kontrolę właścicielską, bo to będzie inwestor mniejszościowy – co najmniej 51 proc. udziałów po stronie Polski”.

Na pytanie, kiedy może dojść do podpisania umowy z konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund, Horała zapewnił, że „wszystko idzie zgodnie z harmonogramem”, a podpisanie umowy jon-venture nastąpi w drugim kwartale 2024 r.

„JAKBY ZAMKNĘLIŚMY” WSZYSTKO TO, CO BYŁO DO WYKONANIA

Pełnomocnik zaznaczył na konferencji, że wszystko to, co było do wykonania w programie CPK w tej kadencji, „jakby zamknęliśmy”.

– Mamy pozyskany cały szereg zgód i pozwoleń, z których najważniejszą jest decyzja środowiskowa – to pozwoliło rozpocząć prace budowlane. Trwa procedowanie już wniosku o decyzję lokalizacyjną. W ramach dobrowolnych nabyć pozyskaliśmy ponad 1000 hektarów, które pozwoliło rozpocząć te prace budowlane. Jest ten komponent planowania finansów publicznych, jest inwestor prywatny na samo lotnisko – można powiedzieć, że to wszystko, co było do zrobienia – zostało wykonane – powiedział.

NIE POZOSTAJE NIC, TYLKO REALIZACJA INWESTYCJI

Dodał, że obecnie nie pozostaje już nic, tylko realizacja tej inwestycji „z korzyścią dla polskiej gospodarki, dla polskich podatników, dla polskich przedsiębiorców i dla Polski w ogóle”.

– Korzyści związane z budową CPK mają znacznie szerszy wymiar dla Polski, dla polskiego budżetu – ocenił. Jak mówił, nowy port lotniczy to nie tylko zyski z samego biznesu lotniskowego. Horała powołał raport EY, zgodnie z którym „samo przesunięcie obsługi cargo lotniczego z lotnisk niemieckich na CPK da w ciągu 30 lat 200 mld złotych więcej w polskim budżecie z tytułu ceł i podatku VAT”.

SKUTKI WYCOFANIA SIĘ RZĄDU Z INWESTYCJI CPK

Horała pytany, jakie będą skutki, jeśli nowo powstały rząd wycofa się z inwestycji CPK, odparł: „Gdyby opozycja miała skasować projekt CPK, to koszty będą gigantyczne; tak ogromne, że trudne do oszacowania”.

– Po pierwsze te kilka zmarnowanych już miliardów na prace projektowe, planistyczne i pierwsze prace wykonawcze, budowlane, jak również zobowiązania umowne wynikające z zerwanych umów itd. – wyliczał.

Dodał, że ponadto trzeba byłoby oddać ok. pół miliarda złotych dofinansowania unijnego w razie rezygnacji z projektów w ramach CPK (kolejowych projektów w ramach CPK – PAP).

– Po trzecie oznacza to, że nie otrzymamy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, ponieważ część projektów CPK-owskich ma finansowanie z KPO, więc ich niezrealizowanie oznacza niewykonanie kamieni milowych i niespełnienie warunków, kryteriów bodajże drugiego albo trzeciego wniosku o płatność – wskazał Horała.

– To wszystko, to są drobiazgi w porównaniu z kosztami dla Polski wynikającymi z tego, że będziemy mieli trwale upośledzony system transportowy, a w obszarze logistyki na zawsze zostałaby wpisana w Europę B bez szans dogonienia Zachodu – ocenił Marcin Horała.

KOMUNIKAT KANCELARII PREMIERA

Rada Ministrów we wtorek przyjęła dwie uchwały w sprawie CPK. Pierwsza dotyczy ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II 2024–2030”.

– Program ustanawia ramy finansowe i warunki realizacji zamierzeń związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024-2030. Chodzi o działania polegające na kontynuacji prac przygotowawczych i projektowych oraz rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczych robót budowlanych dotyczących budowy pierwszego etapu lotniska CPK. Dotyczy to także kluczowych inwestycji towarzyszących – kolejowych i drogowych oraz projektów, które są bezpośrednio związane z uruchomieniem portu lotniczego – podała kancelaria premiera w komunikacie.

RAMY FINANSOWE I WARUNKI REALIZACJI

Stwierdzono, że zostały ustanowione ramy finansowe i warunki realizacji zamierzeń związanych z budową CPK w latach 2024-2030. Dotyczy to działań polegających na kontynuacji prac przygotowawczych i prac projektowych oraz rozpoczęciu i zakończeniu zasadniczych robót budowlanych związanych z budową pierwszego etapu lotniska CPK. W komunikacie wyjaśniono, że chodzi także o kluczowe inwestycje kolejowe, drogowe i projekty związane bezpośrednio z uruchomieniem lotniska. Przedstawiona została również informacja na temat zaplanowanych do osiągnięcia celów, realizowanych przedsięwzięć oraz ich budżetów, a także określony został sposób finansowania.

– Inwestycja dotycząca Centralnego Portu Komunikacyjnego obejmuje przygotowanie i realizację najważniejszego węzła transportowego w skali kraju, który ma zintegrować ruch lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu, w odległości 37 km od Warszawy, zostanie wybudowany port lotniczy, który w ramach pierwszego etapu będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. Budowa CPK to także powstanie zurbanizowanych obszarów, tzw. Airport City i Cargo City, na obszarze otoczenia projektowanego lotniska – wskazano w komunikacie KPRM.

INWESTYCJE KOLEJOWE

Dodano, że w skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia kolejowe na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz., zapewniając jednocześnie dostęp do szybkiej kolei także mniejszym ośrodkom.

– Centralny Port Komunikacyjny będzie miał również istotne znaczenie dla ochrony interesów i zapewnienia bezpieczeństwa Polski, w tym jako inwestycja strategiczna dla obronności i wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Na projekt budowy CPK składają się zarówno inwestycje komercyjne, zapewniające odpowiedni zwrot kapitałowy, atrakcyjny dla inwestorów z rynku prywatnego, jak i inwestycje o charakterze publicznym, obejmujące m.in. modernizację i rozbudowę sieci kolejowej – stwierdzono w komunikacie.

KONCEPCJA ZAPEWNIENIA TABORU PASAŻERSKIEGO

KPRM podała, że rząd przyjął także uchwałę ws. przyjęcia Koncepcji zapewnienia taboru pasażerskiego w związku z realizacją programu CPK. Stwierdzono, że celem proponowanych rozwiązań jest m.in. zapewnienie taboru pasażerskiego, który będzie niezbędny do uruchomienia połączeń kolejowych w ramach programu dotyczącego budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rozwiązanie umożliwi właściwe skomunikowanie CPK ze wszystkimi miastami wojewódzkimi w Polsce.

– W ramach programu wieloletniego „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny” powstanie system Kolei Dużych Prędkości z taborem o prędkości eksploatacyjnej 250 km/h. W tym celu niezbędne będzie pozyskanie taboru pasażerskiego, który pozwoli na pełne wykorzystanie stworzonych możliwości rozwojowych w zakresie transportu kolejowego – podkreślono w informacji KPRM.

– Zaproponowany projekt infrastruktury kolejowej pomoże w zrealizowaniu celów klimatycznych i zapewni pasażerom szybkie i komfortowe poruszanie się po Polsce. Korzystanie z transportu kolejowego stanie się jeszcze bardziej powszechne – dodano.

Wyjaśniono także, że przewoźnicy kolejowi będą mieli zapewniony dostęp do wystandaryzowanego, innowacyjnego taboru kolejowego, który będzie spójny technologicznie z infrastrukturą stworzoną w ramach programu CPK.

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha ma być wybudowany port lotniczy. Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.

PAP/aKa

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj