Nawet łagodnie przechodzony COVID-19 znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia bezsenności

(Fot. Pixabay)

Średnio u ponad trzech z czterech osób, u których zdiagnozowano łagodny COVID-19, rozwija się bezsenność – wynika z najnowszego badania. Dotychczas potwierdzono, że u osób po przebytym ciężkim COVID-19 częściej rozwija się bezsenność. Zespół pod kierunkiem dr Huong Hoang z Phenikaa University w Wietnamie sprawdzał ostatnio, czy dotyczy to również osób, które przeszły COVID-19 łagodnie i nie były z jego powodu hospitalizowane. Wyniki są jednoznaczne. 

Badacze wykorzystali w tym celu oficjalną bazę danych pacjentów po przebytym COVID-19 i wybrali 1056 osób od 18. roku życia, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeszły COVID-19 na tyle łagodnie, że nie wymagały pobytu w szpitalu. Żadna z nich nie cierpiała wcześniej na bezsenność czy zaburzenia psychiczne. Wszyscy z badanej grupy wypełniali ankietę między czerwcem a wrześniem 2022 r.

Z jej pomocą zebrano dane społeczno-demograficzne, takie jak wiek, płeć, choroby przewlekłe, a także informacje na temat czasu trwania i przebiegu COVID-19. Pacjenci udzielali też informacji na temat występowania objawów lęku, stresu i depresji oraz na temat jakości, długości snu i szybkości zasypiania przed przechorowaniem COVID-19 oraz w ostatnich dwóch tygodniach.

GORSZY SEN, BUDZENIE SIĘ W NOCY

Okazało się, że aż 76 proc. osób z badanej grupy doświadczyło bezsenności, z czego niemal 23 proc. – ciężkiej bezsenności. Połowa badanych oceniła, że częściej wybudza się w nocy, a jedna trzecia, że trudniej im zasnąć oraz że gorzej i krócej śpią.

Co ważne, ciężkość COVID-19 nie miała wpływu na natężenie bezsenności. I choć pacjenci po bezobjawowym COVID-19 uzyskali wyniki wskazujące na mniej nasiloną bezsenność, to w porównaniu z innymi osobami różnice nie były istotne statystycznie. Analiza (https://www.frontiersin.org/journals/public-health/articles/10.3389/fpubh.2023.1281012/full) wykazała też, że bezsenność występowała statystycznie częściej w dwóch grupach pacjentów. Jedną stanowiły osoby, u których wcześniej występowały dodatkowe schorzenia przewlekłe, a drugą osoby, które miały więcej objawów depresji bądź lęków. Jak zwracają uwagę autorzy pracy, bezsenność może pogarszać stan zdrowia psychicznego i fizycznego, ale działa to również w drugą stronę – zły stan zdrowia może przyczyniać się do rozwoju bezsenności.

– Jeśli doświadczasz bezsenności po COVID-19, nie sądź, że jest oto normalne. Jeśli bezsenność nie przeszkadza ci za bardzo, możesz podjąć proste działania, jak ciepły prysznic przed snem, wyłączenie telefonu na godzinę przed pójściem do łóżka, wykonywanie ćwiczeń fizycznych przez 30 minut dziennie oraz unikanie spożycia produktów z kofeiną po godzinie 4 po południu – wyjaśniła dr Hoang.

Jak dodała, jeśli bezsenności naprawdę utrudnia życie, może spróbować preparatów na sen sprzedawanych bez recepty. – Jeśli nie pomogą, trzeba iść do lekarza – podsumowała.

PAP/raf

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj