Organizacje pozarządowe z Pucka z dotacjami. Otrzymały 350 tysięcy złotych

(Fot. Radio Gdańsk/Piotr Lessnau)

350 tysięcy złotych otrzymały organizacje pozarządowe z miasta Puck. W czwartek 16 lutego burmistrz Hanna Pruchniewska wręczyła decyzję o przyznaniu grantów na rok 2023.

Najwięcej, bo aż 190 tys. zł, rozdano w dziale „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”. Wśród obdarowanych znalazł się m.in. Uczniowski Klub Sportowy „ZATOKA 95 Puck”, który otrzymał blisko 90 tysięcy złotych na szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej i siatkówki.

NA KULTURĘ, ZDROWIE, NAUKĘ I EKOLOGIĘ

Na drugim miejscu – pod względem finansowania – znalazł się dział „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – na 12 wniosków przyznano 79 tys zł.

W dziale „ochrona i promocja zdrowia” przyznano 16,5 tys zł na realizację 4 zadań. 10,5 tys zł otrzymały trzy wnioski złożone w dziale „działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”. W dziale dot. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym przeznaczono 24 tys zł na pięć zadań, a w dziale „wypoczynek dzieci i młodzieży” – 14 tys zł na sześć projektów.

W dziale „nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” znalazł się tylko jeden wniosek, który otrzymał dotację w wysokości 2 tys zł. Z kolei w dziale „działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” przyznano 14 tys zł na realizację dwóch projektów.

– Chcemy dać szanse wszystkim na realizacje swoich zadań – mówi burmistrz Pucka, Hanna Pruchniewska.

(Fot. Radio Gdańsk/Piotr Lessnau)

Łącznie organizacje pozarządowe z Pucka ubiegały się o środki na realizację 54 zadań. Przyznano 49 dotacji.

Piotr Lessnau/raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj