Bakterie E. coli w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Zanieczyszczenie usunięto, ale nie ma jeszcze oficjalnego dokumentu

Jednostka ma własne ujęcie, ale wojsko zapewnia, że sytuacja została już unormowana. Według zapewnień rzecznika CSMW w Ustce kmdr. ppor. Roberta Biernaczyka, zanieczyszczenie wody wykryto podczas rutynowych badań 9 marca. Żołnierzom zabroniono używania wody do celów spożywczych i, jak zapewnia rzecznik, wydano im wodę butelkowaną.

Wodociąg jednostki poddano niezbędnym zabiegom i w związku z zastosowaniem substancji zawierających chlor, zabroniono używania wody do celów sanitarnych. Najnowsze testy potwierdziły, że zanieczyszczenie bakteriami E. coli już usunięto, jednak wojsko czeka na oficjalny dokument w tej sprawie. Na razie przekazano tylko informację telefoniczną. Woda będzie zdatna do użytku bez ograniczeń sanitarnych od 14 marca. W Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce na co dzień służy około pół tysiąca osób.

 

OŚWIADCZENIE CSMW W USTCE

Informujemy, że komendant CSMW po otrzymaniu informacji o niezdatności wody bieżącej do użytku spożywczego i częściowo sanitarnego, podjął natychmiastowe działanie. Pomimo tego, że woda w kranie cały czas jest dostępna, jest poddawana intensywnemu uzdatnianiu, stąd też niewskazane było jej używanie do momentu otrzymania ponownych, pozytywnych wyników badań wody. Komendant polecił niezwłocznie zabezpieczyć możliwość kąpieli dla wszystkich kursantów w oparciu o obiekty Centralnego Poligonu Sił Powietrznych i 7. Brygady Obrony Wybrzeża w porozumieniu z dowódcami tych jednostek. Każdy ze słuchaczy miał możliwość skorzystania z tej zastępczej formy utrzymania higieny. Jednocześnie wszyscy żołnierze otrzymali wodę do picia w butelkach.

Środki dezynfekujące zostały wydane szefom obiektów szkoleniowych, które zostały rozdysponowane na pomieszczenia sanitarne.

1. 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce jest administratorem kompleksu wojskowego, w którym znajduje się Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej i jest dostawcą mediów.

2. Oddział gospodarczy prowadzi nadzór między innymi nad jakością wody, poprzez jej badanie w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej w Gdyni (WOMP). Ostatni wynik badania z dnia 09 marca 2020 roku wykazał obecność bakterii z grupy E.Coli.

Orzeczenie WOMP zobligowało oddział gospodarczy do wprowadzenia zakazu używania wody do celów spożywczych i higienicznych. W związku z tym podjęto następujące działania:

1) natychmiast dokonano chlorowania (uzdatniania) wody w ujęciu oraz wody znajdującej się w sieci i instalacji,

2) ponownie w dniu 10 marca 2020 roku pobrano próbki wody do badania,

3) ustawiono mobilne punkty mycia rąk w rejonach obiektów stołówkowo-kuchennych, napełnione środkiem dezynfekującym,

4) w zakresie żywienia stanów osobowych zapewniono dostawę wody pitnej

z cysterny wodnej oraz zmieniono system żywienia na paczkowane racje żywnościowe. Dodatkowo do posiłków wydawano wodę butelkowaną,

5) napoje gorące przygotowywano z wody butelkowanej,

6) w celu zapewnienia właściwych warunków higienicznych zapewniono transport i możliwość kąpieli w sąsiednim kompleksie koszarowym.

Ponadto nadmieniam, że w dniach 10 – 12 marca 2020 roku na terenie kompleksu koszarowego (CSMW) Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej przeprowadził nadzór sanitarno-epidemiologiczny. Nadzór uznał za właściwe i zaakceptował działania podjęte przez 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy. Aktualnie z informacji telefonicznej wynika, że poddana badaniom woda spełnia warunki przydatności do spożycia. Dopiero po pisemnym potwierdzeniu przydatności wody do spożycia (prawdopodobnie 14 marca 2020 roku).

Przemysław Woś/aż

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj