Pielęgniarki i położne będą miały w Słupsku rondo na swoją cześć

Fot. google street/ Rondo u zbiegu ulic Leszczyńskiego i Grunwaldzkiej.

Słupsk będzie miał rondo imienia Pielęgniarek i Położnych. Nazwane zostanie tak skrzyżowanie u zbiegu ulic Leszczyńskiego i Grunwaldzkiej.

W Słupsku pielęgniarki i położne zostaną uhonorowane własnym rondem. Ich imię będzie nosiło skrzyżowanie o ruchu okrężnym u zbiegu ulic Leszczyńskiego i Grunwaldzkiej. Z wnioskiem o nadanie nazwy zwróciła się do ratusza Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

– Wniosek został poparty przez 392 mieszkańców Słupska – mówi Izabela Bonk, dyrektor wydziału geodezji i katastru Urzędu Miejskiego w Słupsku. – Nazwa została też pozytywnie zaopiniowana przez komisję spraw społecznych. Dało nam to furtkę do przeprowadzenia konsultacji społecznych. Wzięło w nich udział 26 osób, z czego 18 osób było „za” nadaniem proponowanej nazwy, a osiem było temu przeciwnych.

Za przyjęciem uchwały o nadanie rondu imienia Pielęgniarek i Położnych radni zagłosowali jednogłośnie.

Kinga Siwiec/kan

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj