Stuletnie jesiony w Klukach ocaleją. Drogowcy zmieniają plan modernizacji trasy

(Fot. Facebook/Rowokół i wszystko co wokół)

Większość drzew, przeznaczonych do wycinki podczas modernizacji drogi, w Klukach w powiecie słupskim uda się uratować. Pierwotny plan zakładał wykarczowanie 102 stuletnich jesionów.

Protest mieszkańców spowodował, że drogowcy zmodyfikowali plan modernizacji trasy. Mariusz Ożarek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Słupsku, podkreśla, że większość jesionów ocaleje, ale część drzew musi zostać usunięta, bo nie da się inaczej poszerzyć drogi. Uratowanych ma zostać około 70 drzew.

WYCINKA OBEJMIE 30 DRZEW

– Sygnały o sprzeciwie do nas dotarły. Udało nam się ograniczyć zakres wycinki do około trzydziestu drzew. Oczywiście, ta liczba może się zmienić w trakcie robót. Wynika to z sytuacji na modernizowanej drodze oraz stanu systemu korzeniowego tych drzew. Chcemy też podnieść niweletę chodnika. To nie jest łatwa inwestycja, ale postaramy się ocalić maksymalną liczbę drzew – dodaje Ożarek.

Trwają jeszcze ustalenia, w jakiej części zmodernizowana droga będzie miała nawierzchnię asfaltową, a w jakiej brukową. Nie jest wykluczone, że bruk pojawi się tylko na odcinku przylegającym do skansenu. Trasa do Kluk będzie modernizowana dzięki dotacji rządowej. Koszt prac to około czterech milionów złotych.

Przemysław Woś/ua

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj