Gdyńsko-rumska sieć ciepłownicza połączona z siecią w Redzie. „To wartościowe dla rozwoju regionu”

(Fot. Radio Gdańsk/Barbara Brinken)

Ciepło łączy miasta – nastąpiło połączenie gdyńsko-rumskiej sieci ciepłowniczej OPEC z siecią w Redzie. Tym samym energia cieplna z Elektrociepłowni PGE Energia Ciepła w Gdyni ogrzeje także mieszkańców Redy. Na granicy Rumi i Redy trzej samorządowcy – prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, burmistrz Rumi Michał Pasieczny i burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński – oficjalnie potwierdzili połączenie dwóch systemów ciepłowniczych: gdyńsko-rumskiego zarządzanego przez OPEC i redzkiego, którego właścicielem jest MPCK Koksik.

Obecna sytuacja zmian cenowych na rynku ciepła jest bezprecedensowa. Sytuacja geopolityczna, problem z dostępnością surowców, polityka klimatyczna, w tym rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 (EU-ETS) oraz węgla i rosnąca inflacja spowodowały, że wiele mniejszych podmiotów ciepłowniczych w kraju boryka się z problemami – szczególnie finansowymi, mogącymi wpływać na bezpieczne i niezawodne świadczenie usług dotyczących produkcji, przesyłu i dystrybucji ciepła. W takiej sytuacji znalazł się MPCK Koksik, dlatego w celu złagodzenia niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych oraz w ramach zwiększenia bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Redy, właściciele lokalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych, samorządowcy, podjęli decyzję o połączeniu obu systemów, co oznacza, że Elektrociepłownia w Gdyni będzie produkować ciepło także dla mieszkańców Redy.

– Nie kryjemy zadowolenia z faktu, iż coraz więcej Klientów wybiera ciepło z Elektrociepłowni Gdyńskiej, wytwarzane w wysokosprawnej kogeneracji, tzn. w łącznym procesie wytwarzania ciepła z energią elektryczną, i docenia jego ekologiczne i ekonomiczne przewagi – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku.

– Na Pomorzu ciepło połączyło nie tylko miasta: Gdynię, Rumię, Redę oraz Gminę Kosakowo, ale podniosło poziom partnerstwa pomiędzy władzami samorządowymi, producentami ciepła i jego dostawcami. Tylko wspólne działanie doprowadzi nas do maksymalnego wykorzystania jeszcze dużego potencjału ciepła sieciowego na Pomorzu – dodała dyrektor Kowalewska.

(Fot. Radio Gdańsk/Barbara Brinken)

– Współpraca samorządów i lokalnych wspólnot to zawsze wartość dodana, która lokalnie przynosi wiele korzyści. Teraz, dzięki porozumieniu między naszymi miastami, usprawniamy działanie infrastruktury ciepłowniczej, czyli jednej z najważniejszych usług, które docierają do naszych domów i z której korzysta coraz więcej mieszkańców. To niezwykle ważne, szczególnie w tak trudnym gospodarczo czasie, gdy przez sytuację międzynarodową ceny paliw i opału są niestabilne, a jednocześnie wymogi dotyczące emisji dwutlenku węgla i wpływu infrastruktury na środowisko stają się coraz bardziej wyśrubowane. W tej sytuacji wspólne działanie pomaga nam realizować najważniejsze cele – podkreślił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

OPEC Sp z o.o. i MPCK Koksik podpisały list intencyjny, którego przedmiotem jest sprzedaż ciepła o mocy zamówionej 8 MW i świadczenie usługi przesyłowej przez OPEC na rzecz MPCK Koksik, celem jego dalszego przesyłu, dystrybucji i sprzedaży na rzecz odbiorców MPCK Koksik na obszarze Redy.

– Połączenie tych sieci ciepłowniczych ma bardzo istotne znaczenie również z punktu widzenia mieszkańców Rumi. Bardzo zależy nam, aby wspólna sieć ciepłownicza rozwijała się i aby jak najwięcej budynków było do niej podłączonych. Rezygnując z pieców węglowych czy instalacji gazowych, przyczyniamy się do podwyższenia jakości powietrza, którym wszyscy oddychamy. Połączenie tych dwóch systemów pozwoli też na lepsze wykorzystanie nowych źródeł energii czy ciepła, które muszą się pojawiać. Dlatego im szerzej sieć ciepłownicza będzie sięgać, tym większa szansa na zdobycie tańszego źródła, co z punktu widzenia mieszkańców jest bardzo korzystne – zaznaczał Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

(Fot. Radio Gdańsk/Barbara Brinken)

– Połączenie systemów ciepłowniczych jest wyrazem integracji gmin, Gdyni i okolic, a także dbałości o czystość atmosfery i ograniczanie emisji CO2 na szerszym obszarze. Docelowo oznacza ograniczenie zużycia 11 tys. ton węgla oraz 23 tys. ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery – wyjaśniał Krzysztof Krzemiński, burmistrz Redy.

(Fot. Radio Gdańsk/Barbara Brinken)

Ciepło systemowe jest w Polsce jednym z pewniejszych rozwiązań. Ceny ciepła systemowego są pod nadzorem Urzędu Regulacji Energetyki, a takiego bezpieczeństwa nie daje żadna inna forma tworzenia i dostarczania ciepła w Polsce. Ma to ogromne znaczenie w niestabilnych obecnie czasach.

(Fot. Radio Gdańsk/Barbara Brinken)

– W obliczu gwałtownie zmieniających się zewnętrznych warunków działalności przedsiębiorstw energetycznych w połowie 2022 r. podjęliśmy decyzję o połączeniu systemów ciepłowniczych Redy i Gdyni. Naszym celem było ustabilizowanie i ograniczenie kosztów ciepła oraz osiągnięcie wymiernych korzyści ekologicznych w postaci ograniczenia emisji substancji szkodliwych powstających w wyniku spalania węgla w ciepłowni miejskiej w Redzie. Dodatkowym aspektem połączenia są również kwestie bezpieczeństwa dostawy ciepła zarówno dla mieszkańców Redy, jak i Rumi oraz – szczególnie w okresie letnim – również dla części odbiorców Gdyni. Podłączenie drugiego źródła ciepła do systemu gdyńskiego podniesie pewność dostawy ciepła dla naszych odbiorców – wyjaśniał Jarosław Kubera, prezes MPCK Koksik.

(Fot. Radio Gdańsk/Barbara Brinken)

Połączenie systemów ciepłowniczych wpisuje się w strategię OPEC na lata 2022-2040. Jest to przykład działania świadomego i odpowiedzialnego względem odbiorców ciepła i zmian klimatu. Celem strategicznym jest systematyczna redukcja śladu węglowego z perspektywą zeroemisyjności.

(Fot. Radio Gdańsk/Barbara Brinken)

– Sensem sieci jest rozwój i łączenie, gdy łączy się sieci ciepłownicze, jest to szczególnie wartościowe z perspektywy rozwoju regionu i przedsiębiorstw, a co najważniejsze bezpieczeństwa ciepłowniczego mieszkańców. Bardzo się cieszę, że w przyjazny i partnerski sposób doprowadzamy dziś z firmą Koksik do połączenia redzkiej sieci z gdyńsko- rumską siecią OPEC. Nasze sieci zostały połączone fizycznie w zautomatyzowanej komorze technicznej na granicy Redy i Rumi i włączone w jeden system dozoru OPEC. Ciepłociągi zostały już zasilone gdyńskim ciepłem i po przeprowadzeniu testów technicznych, w celu ustabilizowania różnic temperaturowych i ciśnieniowych, ciepło OPEC zasili bezpiecznie i stabilnie system Koksika, gwarantując mieszkańcom Redy czyste i atrakcyjne cenowo ciepło – podsumowywał Wojciech Folejewski, prezes OPEC.

Połączenie sieci ciepłowniczych skomentowała także dyrektor oddziału Wybrzeże PGE Elżbieta Kowalewska w materiale nagraniowym.

Posłuchaj całego materiału:

mat. pras/ol

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj