Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni z nagrodą za otwarcie podziemnego magazynu studyjnego

(fot. MKiDN/Gregory Michenaud)

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni zostało uhonorowane nagrodą w kategorii „Inwestycje” w ramach 43. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2022. Przedstawiciele instytucji odebrali statuetkę podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim na Wawelu.

Sybilla to ogólnopolski konkurs, mający na celu wyłonienie i promocję najlepszych przedsięwzięć polskich muzeów w danym roku. Uznawany jest za jeden z najwyższych konkursów honorujących osiągnięcia polskich muzeów działających oraz realizujących zadania statutowe w kraju i poza jego granicami. Organizatorem konkursu jest rokrocznie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury, generalny konserwator zabytków Jarosław Sellin przypomniał podczas uroczystości, że tegoroczna edycja wydarzenia cieszyła się wielkim zainteresowaniem muzealników – do nagrody zgłoszono ponad 140 projektów muzealnych. – Jury miało więc co robić – wskazał.

W ocenie wiceministra wręczana corocznie nagroda Sybilli „to taka najbardziej prestiżowa nagroda, z której muzea się cieszą”. Jak powiedział dziennikarzom, polskie muzea z sukcesem odbudowały frekwencję po okresie pandemii i są obecnie – po kinach – drugimi najpopularniejszymi instytucjami kultury w kraju.

– Muzea są dzisiaj po prostu bardzo atrakcyjnymi miejscami spędzania czasu przez całe rodziny, nie tylko ze względu na piękne kolekcje, ciekawe wystawy stałe i czasowe, ale także są towarzyszące im wydarzenia i inicjatywy – zaznaczył wiceminister.

Jak poinformował, w ostatnich dniach w rejestrze muzeów oficjalnie funkcjonujących w Polsce prowadzonym przez MKiDN zarejestrowano tysięczną placówkę.

NAGRODA DLA MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ

Nagrody przyznano w sześciu kategorii konkursowych, tj. konserwacji i ochrony dziedzictwa kultury, edukacji, projektów naukowo-badawczych, nowych i zmodernizowanych wystaw stałych, wystaw czasowych i inwestycji. W tym roku po raz pierwszy wręczono także statuetkę Sybilli przyznaną przez muzealną publiczność w internetowym głosowaniu.

W kategorii „Inwestycje” Sybillę 2022 otrzymało Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni za otwarcie dla zwiedzających podziemnego magazynu studyjnego na zboczu Kamiennej Góry. – Konkurencja najwyższej klasy, stąd wielki to dla nas zaszczyt i wielka radość – skomentowali przedstawiciele muzeum na stronie tej instytucji.

Z kolei wyróżnienia w tej kategorii otrzymały Muzeum Narodowe w Kielcach za modernizację Muzeum Archeologicznego w Wiślicy oraz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej za zespół zabytkowych budynków dawnych osad leśnych usytuowany na terenie Parku Etnograficznego.

POZOSTAŁE NAGRODY

Nagrody przyznało jury pod przewodnictwem dra hab. Michała Woźniaka z Katedry Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jak zaznaczył przewodniczący jury, „było to bardzo trudne zadanie, jako że zgłoszeń było nie tylko dużo, ale były one też jakościowo bardzo dobre”. – Chcieliśmy także, aby zaistniały w gronie laureatów nie tylko muzea dużych miast, ale także prowincjonalne, nie tylko placówki duże, ale też mniejsze, bo one wszystkie składają się na różnorodny pejzaż polskiego muzealnictwa – podkreślił przewodniczący.

Grand Prix 43. Konkursu na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2022 otrzymało Muzeum Architektury we Wrocławiu za projekt edukacyjny „Laboratorium architektury” – dwuletni pilotażowy projekt z zakresu edukacji architektonicznej dla klas 1–3 szkoły podstawowej. – Program „Laboratorium Architektury” przełamuje tradycyjny sposób myślenia o architekturze, postrzeganej pod kątem wznoszenia konstrukcji czy zestawiania określonych stylem epoki brył. Celem projektu jest, aby drogą eksperymentu dzieci zaczęły odbierać architekturę nie tylko przy użyciu wzroku, ale również pozostałych zmysłów: węchu, słuchu oraz dotyku. Podczas zajęć używane są na przykład próbki materiałów budowlanych, w tym tych naturalnych, jak drewno czy glina. Uwalniane są zapachy miejsc zamknięte w słoikach oraz badane właściwości dźwiękowe i temperatura drewna, cegły i metalu – wyjaśnia na swojej stronie muzeum.

W kategorii „Konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury” Sybillę przyznano Muzeum Narodowemu w Krakowie za opracowanie naukowe i zabiegi konserwatorskie dotyczące kolekcji 232 matryc graficznych, sporządzonych przez Joachima Lelewela w technikach akwaforty i miedziorytu. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Muzeum w Przeworsku za konserwację samochodu pożarniczego Star 20 z 1953 roku oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie za konserwację tynków z inskrypcjami w celach więziennych w Mauzoleum Walki i Męczeństwa.

W kategorii „Edukacja” Sybillę 2022 przyznano Muzeum Architektury we Wrocławiu za „Laboratorium architektury”. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku za plenerową żywą lekcję historii „Mistrz rzeźbiarstwa Franz Wagner z Kłodzka” oraz Muzeum Ziemi Kępińskiej za nowatorski projekt edukacyjno-promocyjny popularyzujący twórczość Tadeusza Piotra Potworowskiego oraz kłodzkie muzeum.

W kategorii „Projekty naukowo-badawcze” Sybilla 2022 trafiła do Muzeum Śląskiego w Katowicach za projekt naukowo-badawczy związany z edycją archiwaliów w postaci tekstów źródłowych z tzw. Archiwum Powstań Śląskich. Wyróżnienia w tej kategorii otrzymały: Muzeum Narodowe w Kielcach za konferencję zatytułowaną „Muzeoterapia – Sposób na trudne czasy” oraz Muzeum w Gliwicach za interdyscyplinarną monografię stanowiska archeologicznego – cmentarzysko z wczesnej epoki żelaza w Świbiu na Górnym Śląsku.

W kategorii „Nowe i zmodernizowane wystawy stałe” Sybilla 2022 przypadła Zamkowi Królewskiemu na Wawelu za wystawę „Nowy Skarbiec Koronny”, jedną z głównych stałych ekspozycji Zamku, której odsłona nastąpiła w czerwcu 2022 roku. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie za wystawę „Kolekcjonerstwo Potockich”.

W kategorii „Wystawy czasowe” Sybillę 2022 otrzymało Muzeum Narodowe w Warszawie za wystawę „Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia”, której celem było odczytanie na nowo twórczości artystycznej Witkiewicza przez osadzenie jego prac w dwudziestowiecznych i współczesnych kontekstach teoretycznych. Wyróżnienia trafiły do: Muzeum Narodowego we Wrocławiu za wystawę „Abakanowicz. Totalna” oraz Muzeum Narodowego w Lublinie za ekspozycję „Tamara Łempicka. Kobieta w podróży”.

W tym roku po raz pierwszy wręczono także statuetkę Sybilli przyznaną przez muzealną publiczność w internetowym głosowaniu. Otrzymał ją Zamek Królewski na Wawelu za wystawę „Nowy Skarbiec Koronny”. W głosowaniu wzięło udział kilka tysięcy osób. Nagrody specjalne wręczono Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w Oświęcimiu oraz Muzeum – Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej.

PAP/am

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj