Informacja o realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej numer WFOŚ/D/617/6923/2022 pod nazwą „Audycja Radiowa”

Informacja o realizacji zadania z zakresu edukacji ekologicznej numer WFOŚ/D/617/6923/2022 pod nazwą „Audycja Radiowa”.

OPIS ZADANIA

Magazyn Ekologiczny” to cykl 26 audycji podejmujących tematykę ekologiczną.

Audycje w formie pół godzinnego bloku słowno-muzycznego są emitowane w każdą sobotę o godzinie 9:30. W każdej audycji słowna treść będzie stanowiła minimum 10 minut zawartości.

Każdy odcinek porusza inne zagadnienie.

Na ich treść mają się składać rozmowy z przyrodnikami, ekologami, edukatorami i działaczami organizacji pozarządowych zajmującymi się ochroną środowiska. Dodatkowo programy będą umieszczane na stronie internetowej www.radiogdansk.pl. W ten sposób różnego rodzaju inicjatywy ekologiczne podejmowane przez różnorodne organizacje działające na terenie Pomorza będą promowane i zauważane w regionie. Audycje będą nadawane od czerwca do listopada 2021.

SPRAWOZDANIE Z ZADANIA

W wyniku realizacji zadania edukacyjnego zarejestrowanego przez WFOŚiGW w Gdańsku pod numerem WFOŚ/D/617/6593/2022 powstało 30 audycji radiowych o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Programy były przygotowywane przez dziennikarza Radia Gdańsk Włodzimierza Raszkiewicza.

Audycje zostały wyemitowane na antenie rozgłośni od 1 czerwca 2022 do 24 grudnia 2022. Emisja odbywała się w soboty ok g. 9:30 (w zależności od długości innych programów).

Każda audycja była dwukrotnie opatrzona informacją o dofinansowaniu projektu przez WFOŚiGW w Gdańsku. Wszystkie audycje zostały poprzedzone emisją spotów je reklamujących, opatrzonych również informacją o dofinansowaniu projektu przez WFOŚiGW w Gdańsku. Spoty nadawane były w dniach poprzedzających emisje audycji o różnych porach dnia. W sumie wyemitowano 120 spotów.

Audycje również były zamieszczane na stronie internetowej Radia Gdańsk w zakładce Magazyn Ekologiczny i opatrzone logo WFOŚiGW.

Dzięki audycjom została dostrzeżona praca wielu osób zaangażowanych w różne projekty ekologiczne. Lokalni przedstawiciele różnych organizacji mogli opowiedzieć o swoich działaniach i pasji.

KOSZT KWALIFIKOWANY ORAZ INFORMACJA O DOFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 142.608 zł, a dofinansowanie ze środków WFOiŚGW w formie dotacji w Gdańsku 49.960 zł.
Audycje dofinansowano ze środków WFOiŚGW w Gdańsku.

 

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj