Rozliczanie PIT 2023 – jakie zasady dla PIT-28?

(Fot. Freepik.com)

PIT-28 to forma rozliczenia dla osób, które zdecydowały się na ryczałt. Co zmieniło się po wprowadzeniu Nowego Ładu i kto będzie mógł skorzystać z tego formularza? Wszystko zależy od sposobu uzyskiwania przychodu. Ponadto osoby, które po raz pierwszy składają wnioski w ramach PIT-28, powinny być szczególnie ostrożne w kwestii doboru odpowiednich formularzy.

Kiedy trzeba rozliczyć PIT-28?

PIT to corocznie rozliczany podatek przez każdą osobę fizyczną w Polsce. Zależnie od sposobu zatrudnienia lub prowadzonej działalności wyróżnia się kilka ich rodzajów, a każdy z nich podlega nieco odmiennym zasadom w kwestii np. składania wniosków.

Często pada pytanie, do kiedy rozliczenie PIT-28 za 2022? Wynika ono z wchodzących w życie zmian prawnych, związanych z corocznym rozliczeniem. Dodatkowo po wprowadzeniu Nowego Ładu dotychczasowy sposób opodatkowania uległ zmianie, które trzeba uwzględnić w trakcie uzupełnienia swojego PIT-u.

W 2023 roku PIT-28 należy rozliczyć tak jak inne wnioski, czyli od 15 lutego do 2 maja (ze względu na to, że 30 kwietnia jest dniem wolnym, to ostateczna data przesuwa się na najbliższy dzień roboczy). Wraz z rozpoczęciem się nowego roku kalendarzowego wszystkie terminy rozliczeniowe zostały ujednolicone.

Opłatę podatku można wykonać przez internet, logując się na stronę e-Urzędu Skarbowego. Wtedy wystarczy wygenerować swój mikrorachunek, przez który zostanie dokonana płatność.

Do czego jest PIT-28?

PIT-28 to formularz podatkowy przeznaczony dla osób, które uzyskują przychody ewidencjonowane opodatkowane w formie ryczałtu. Istnieją dwa warianty dokumentu: PIT-28 oraz PIT-28S. Pierwszy z nich służy do rozliczenia się za rok poprzedzający ten, w którym składany jest wniosek. Druga deklaracja jest składana w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jeśli wcześniej stosował ten sposób rozliczenia.

Kto musi złożyć PIT-28?

Do złożenia PIT-28 zobowiązana jest osoba, która uzyskuje przychody na kilka sposobów:

 • jest wspólnikiem spółki jawnej lub cywilnej;
 • z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (która jest opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych);
 • jeśli wybrała ona formę opodatkowania, jaką jest ryczałt, posiada własne uprawy lub hodowle i uzyskuje przychód za sprzedaż przetworzonych produktów rolnych;
 • z tytułu najmu, dzierżawy, poddzierżawy i podnajmu.

Ponadto, w 2023 roku, przychody z najmu prywatnego będą rozliczane następująco: przychód do 120 tys. zł według stawki 8,5%, ponad 120 tys. zł – 12,5%.

Jak składa się PIT-28?

Wniosek można złożyć w formie elektronicznej oraz papierowej. Pierwsza opcja wymaga przesłania deklaracji przez specjalnie przygotowany program internetowy lub przez stronę rządową podatki.gov.pl, dzięki zakładce Twój e-PIT. Po weryfikacji wszystkich danych należy uzupełnić te brakujące i przesłać formularz. Jest to prosty, szybki i wygodny sposób na uporanie się z podatkami. Wszelkie nadpłaty i zwroty, po wykonaniu całego procesu online, powinny trafić do podatnika w czasie nie dłuższym niż 45 dni od momentu złożenia wniosku. 

Druga opcja wiąże się z jednym istotnym warunkiem. Wypełnione podanie musi spłynąć do urzędu skarbowego przed 28 lutym 2023. W takim wypadku placówka ma 3 miesiące od przyjęcia wniosku (liczone najwcześniej od 15 lutego) na rozliczenie się z podatnikiem

W ramach PIT-28 każda osoba ma prawo do przekazania swojego 1% podatku na wybraną przez siebie organizacje pożytku publicznego. W trakcie wypełniania formularza wystarczy w odpowiedniej rubryce wybrać organizację, której chce się pomóc.

Co można odliczyć od PIT-28?

Osoby rozliczające się przez PIT-28 mają szansę wyeliminować niektóre działania z opodatkowania, pozyskując ulgi i odliczenia. Jest to sposób na obniżenie jego podstawy, a także samego podatku. Co podlega uldze i zwrotowi w trakcie wypełniania PIT-28? W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania są to:

 • uzyskane darowizny;
 • przebyte rehabilitacje;
 • posiadana umowa na Internet (maksymalnie 760 zł w każdym roku);
 • nienależnie pobrane świadczenia;
 • wpłaty na IKZE;
 • składki ZUS;
 • strata podatkowa;
 • odsetki;
 • koszty poniesione przy pracach termomodernizacyjnych (do 53 000 zł)

Odliczeniu od samego podatku podlegają:

 • składki na ubezpieczenia zdrowotne;
 • środki na podstawie ulgi abolicyjnej (do 1360 zł dla osób pracujących poza granicami Polski);
 • środki na podstawie ulgi aktywizacyjnej.

PIT-28 a Polski Ład

Po wprowadzeniu w 2022 roku Nowego Ładu zmienił się sposób rozliczania niektórych osób, które dotychczas mogły składać inne wnioski. Wraz z rozpoczęciem 2023 roku PIT-28 stał się obowiązkową formą rozliczenia dla osób zajmujących się najmem prywatnym (poza działalnością gospodarczą). Wcześniej dostępny był wybór pomiędzy zasadami ogólnymi a ryczałtem.

Wszystkie osoby, które na 2022 rok wybrały jako sposób opodatkowania ryczałt, powinny być szczególnie ostrożne, ponieważ to ich dotyczy najwięcej zmian w nowej ustawie. 

Czy PIT-28 jest tym samym co PPE?

PPE to skrót oznaczający zaliczkę na podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. Jest to wniosek, dzięki któremu można dokonać wpłaty, szczególnie gdy w 2022 roku przeniosło się na ryczałt. Po wybraniu wniosku należy zaznaczyć, za jaki rok i miesiąc jest opłacana zaliczka. PIT-28 służy z kolei do opłacenia kwot, które wynikają z deklaracji PIT-28 i są wypełniane po zakończonym roku kalendarzowym do 30 kwietnia (w 2023 roku do 2 maja)

Kary za niezłożenie PIT-28 w terminie

Spóźnienie się ze złożeniem dokumentów w terminie jest traktowane jako wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny. Jej wysokość może wynieść 1/10 20-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Rozliczanie PIT-28 nie jest trudne, a z pomocą internetu deklarację można złożyć w jedno popołudnie bez obaw o popełnienie błędu, czy niedotarcie wniosku do urzędu skarbowego. Wystarczy zebrać potrzebne dokumenty, uzupełnić formularz i przesłać go w terminie.

artykuł sponsorowany

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj