Pomorze nie spełnia standardów zatrudnienia pracowników socjalnych? Urząd Wojewódzki organizuje szkolenia, by podnieść ich kwalifikacje

Co piąta gmina na Pomorzu nie spełnia standardów zatrudnienia pracowników socjalnych. Problem mają szczególnie małe gminy. Brakuje tam osób odpowiednio wykształconych. W województwie pomorskim zatrudnionych jest 1077 pracowników socjalnych. Pracują głównie w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej, Miejskich Ośrodkach Pomocy Rodzinie czy Domach Pomocy Społecznej. Zatrudniają ich jednostki samorządu terytorialnego, a wojewoda rozlicza z wykonanych zadań.

 
ZAROBKI

Zarobki pracowników socjalnych w regionie są zróżnicowane i wahają się od 2760 do 4744 złotych brutto. Wysokość średniego wynagrodzenia brutto pracownika w gminie w kwietniu 2019 roku wyniosła 3 618,21 zł. Dla pracownika socjalnego to 3 623,47 zł, a dla pracownika z obszaru pomocy społecznej i rodziny – 3 612,95 zł.

Pracownikowi socjalnemu, pracującemu w terenie przysługuje dodatek w wysokości 250 zł brutto miesięcznie. Jest to zadanie własne gminy i powiatu, czyli finansowane przez nie.

 
SZKOLENIA, PROJEKTY

By podnieść kwalifikacje pracowników socjalnych, urząd wojewódzki organizuje konferencje, szkolenia i projekty. Dotyczą one między innymi wsparcia jednostek realizujacych program Rodzina 500 +. Uruchomiono infolinie obsługiwane przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej, udzielających porad z zakresu interpretacji przepisów prawa. Pracownicy socjalni szkolą się też w zakresie realizacji Programu Rządowego „Czyste Powietrze”, a w 2017 roku 300 osób wzięło też udział w szkoleniu zorganizowanym przez Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. To odpowiedź na rosnąca liczbę imigrantów ze wschodu, niosącej za sobą szerzący się proceder handlu ludźmi w zakresie pracy niewolniczej.

 

oprac. Onie

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj