Będą nowe miejsca do rehabilitacji oraz wsparcie finansowe. Burmistrz Czerska: „To fachowa pomoc dla osób, które tego wymagają”

Olbrzymie wsparcie finansowe oraz nowe miejsca do rehabilitacji i rekreacji otrzymają niepełnosprawni i seniorzy z Czerska. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowy, które zapewnią pomoc potrzebującym mieszkańcom. Podpisane umowy dotyczą m.in. wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, remontów ulic, a także budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego. Dofinansowanie pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 
CENTRUM „REAKTYWACJA”

Pierwszy projekt, „miękki”, obejmie 94 osoby. Będą to seniorzy, dzieci i niepełnosprawni. Wsparcie finansowe otrzymają ich opiekunowie oraz rodziny. Zostaną również utworzone Centrum „Reaktywacja”, które pomoże w rehabilitacji osób niesamodzielnych, a także Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci. W dwóch mieszkaniach powstaną wyposażone sale treningowe dla osób niepełnosprawnych.

– Wszyscy, którzy tego potrzebują, zostaną objęci fachowym wsparciem ze strony pomocy społecznej – zapewniał burmistrz Czerska, Przemysław Biesek-Talewski.

Wartość projektu wynosi 1,5 mln zł, a dofinansowanie pokryje 95 procent kosztów.

KANALIZACJA I BOISKO SPORTOWE

Część druga, tzw. „twarda”, obejmie odnowienie części miasta Czersk. Dzięki niej wybudowane zostaną kanalizacja deszczowa, a także wielofunkcyjne i ogólnodostępne boisko sportowe. Wyremontowane zostanie pół kilometra ulic, a zagospodarowaniu ulegną podwórka wokół spółdzielni mieszkaniowych i mieszkań komunalnych. Działania obejmą teren zamieszkały przez prawie 2000 mieszkańców.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podkreślił, że gmina Czersk długo czekała na takie inwestycje.

– Dzięki tym umowom miasto pozyska nowe obiekty, które będą służyć wszystkim – podsumował burmistrz Czerska.
Karol Treder
Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj