Drogowcy stracili cierpliwość. Wykonawca remontu „berlinki” wyrzucony z placu budowy

Drogowcy odstępują od umowy na przebudowę fragmentu krajowej 22 z Czarlina do Knybawy. Konsorcjum firmy Trakcja SA wraz z Masfalt Sp. z o.o. oraz AB Kauno Tiltai prace na czterokilometrowym odcinku zaczęło w grudniu 2017 i miało skończyć do jesieni 2019 roku. Tymczasem do dziś wykonało niespełna połowę – mówi Piotr Michalski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

– Niestety, kontrakt nie był realizowany z należytą starannością tak, jak byśmy tego oczekiwali, podpisując umowę w październiku 2017 roku. W międzyczasie były też okresy, kiedy wykonawca w ogóle nie realizował żadnych robót albo w bardzo minimalnym zakresie – mówił Piotr Michalski.

Jak informuje generalna dyrekcja, pomimo licznych działań, podjętych przez GDDKiA oraz wydawanych przez inżyniera kontraktu kilkunastu wezwań do poprawy w celu zmobilizowania wykonawcy do realizacji inwestycji zgodnie z umową, nie doszło do wznowienia i prowadzenia prac w wymaganym zakresie. Wykonawca nie przystąpił do realizacji prac po upływie okresu zimowego, a także nie deklarował terminu wznowienia robót. Nic nie wskazuje także na zmianę tej sytuacji.

JESZCZE PÓŁTORA ROKU

Drogowcy informują, że naliczone kary przekroczyły limit 20 procent wartości 35 milionowego kontraktu. Kwota nie zamyka wszystkich roszczeń GDDKiA w stosunku do wykonawcy.

Jeśli uda się sprawnie przeprowadzić inwentaryzację, a potem wybrać nowego wykonawcę, rozpoczęta jesienią 2017 roku przebudowa „berlinki” powinna zakończyć się w ciągu półtora roku.

BEZPRAWNE ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

Tymczasem wykonawca robót uważa, że odstąpienie od umowy przez drogowców było bezprawne i bezskuteczne. Budowlańcy zarzucają urzędnikom między innymi braki w dokumentacji. Zapowiadają podjęcie kroków prawnych.

KOMUNIKAT PRASOWY TRAKCJA S.A. W SPRAWIE BEZPODSTAWNEGO I BEZSKUTECZNEGO ODSTĄPIENIA GDDKiA OD UMOWY NA ROZBUDOWĘ DROGI KRAJOWEJ NR 22 CZARLIN – KNYBAWA

W dniu 17 sierpnia 2020 r. GDDKiA przekazała Trakcji S.A. oświadczenie dotyczące odstąpienia przez GDDKiA od umowy na rozbudowę drogi krajowej nr 22 między Czarlinem a Knybawą.

Trakcja S.A. informuje, że nie zgadza się z zarzutami, jakie zostały sformułowane w tym oświadczeniu. Spółka dokonała ponadto analizy prawnej faktów i podstawy prawnej oświadczenia GDDKiA i stoi na stanowisku, że oświadczenie GDDKiA o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne.

Powodem przesunięć w harmonogramie prac jest przede wszystkim niemożność wykonania umowy i osiągnięcia zakładanego rezultatu z uwagi na niedostarczenie przez GDDKiA prawidłowej i kompletnej dokumentacji, co jest podstawowym obowiązkiem Zamawiającego, który ogłasza przetarg na zamówienie publiczne na roboty budowlane.

Dokumentacja przekazana Wykonawcy była nie tylko niekompletna, ale również nie uwzględniała stanu rzeczywistego rewitalizowanych obiektów, w tym kluczowych obiektów mostowych. Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo użytkowników drogi, Trakcja S.A. nie mogła zgodzić się na realizację prac w oparciu o dokumentację Zamawiającego.

Powołana zgodnie z umową, niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy, Komisja Rozjemcza stwierdziła, że m.in. z uwagi na powyższe fakty, termin realizacji umowy powinien zostać formalnie zmieniony, a Trakcji S.A. należy się dodatkowe wynagrodzenie za niezbędne do realizacji umowy prace dodatkowe. GDDKiA nie wdrożyła jednak decyzji Komisji Rozjemczej, tylko naliczyła Wykonawcy kary umowne.

Mając na uwadze jakość prac, dbałość o bezpieczeństwo użytkowników, ale też nienarażanie Spółki na straty związane z brakiem współpracy ze strony GDDKiA, w najbliższych dniach Trakcja S.A. podejmie dalsze kroki faktyczne i prawne w niniejszej sprawie.

Warszawa, 18 sierpnia 2020 roku

Sebastian Kwiatkowski/ako

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj