Coraz więcej cudzoziemców pracuje na Pomorzu. Tylko w ciągu pół roku oficjalnie przybyło ich ponad 7,6 tysiąca

Przeszło 52 tys. obcokrajowców było zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w pomorskich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na koniec czerwca bieżącego roku. To oznacza, że w pierwszym półroczu 2021 r. przybyło ich ponad 7,6 tysięcy.

W gdańskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowanych cudzoziemców było blisko 45,5 tys., a w słupskim ponad 6,6 tys.

Liczba obcokrajowców, którzy mają najkorzystniejszą z umów (czyli umowę o pracę) przekroczyła 25 tys. Dla porównania 31 marca było ich blisko 23,2 tys., zaś na koniec ubiegłego roku ponad 21,9 tys. To pokazuje stały wzrost osób przyjeżdżających z innych krajów na Pomorze. Przybyło również cudzoziemców prowadzących własną działalność gospodarczą. Ich liczba wzrosła z 1318 na koniec grudnia 2020 r. do 1361 na koniec czerwca tego roku. Pozostali przybysze z zagranicy zatrudnieni są na innego rodzaju oskładkowanych umowach, np. zleceniu.

PRZYJEŻDŻAJĄ ZE STU PAŃSTW

Zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w Gdańsku i w Słupsku obcokrajowcy pochodzą ze stu państw. Na koniec czerwca najwięcej było wśród nich obywateli Ukrainy – prawie 39,8 tys. To oznacza, że w tylko drugim kwartale tego roku przybyło ich ponad sześć tysięcy. Drugą grupę stanowiło ponad 3,6 tys. obywateli Białorusi, których od końca grudnia 2021 r. przybyło ponad czterystu. Pierwszą piątkę zamykali posiadacze paszportów: Rosji (1013), Gruzji (964) i Mołdawii (842). Pomorze wybierają także mieszkańcy odleglejszych państw. Ubezpieczonych w pomorskich oddziałach ZUS było np. po trzech obywateli Nigerii i Urugwaju, a także po czterech obywateli Boliwii, Kambodży, Korei, Libii, Arabii Saudyjskiej, Tajwanu oraz Wybrzeża Kości Słoniowej.

REALNIE CUDZOZIEMCÓW JEST JESZCZE WIĘCEJ

Rzeczywista liczba obywateli obcych państw, pracujących w naszym województwie może być wyższa, ponieważ część z nich nie ma ubezpieczenia w ZUS. Dzieje się tak z powodu pracy w tzw. szarej strefie lub też z uwagi na zatrudnienie na nieoskładkowanych umowach lub podleganiu ubezpieczeniom w KRUS.

Poza sytuacją, gdy wyklucza to umowa między Polską a krajem macierzystym pracownika, zatrudniony w Polsce przez polskiego pracodawcę cudzoziemiec podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj