Pomoże w planowaniu najbardziej efektywnego rozmieszczenia turbin na morzu. Zakończył się projekt badawczy PGE i PAN

Po dwóch latach zakończony został projekt badawczy, w ramach którego przeanalizowano przepływ wiatru przez morskie turbiny. Wnioski opracowane przez naukowców mają być wykorzystywane przy budowie dużych farm wiatrowych na morzu, pomogą w bardziej efektywnym rozmieszczaniu wiatraków i spowodują, że takie elektrownie będą wydajniejsze.

Należąca do Polskiej Grupy Energetycznej spółka PGE Baltica i Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku zakończyły trwający od początku 2020 roku projekt badawczy, mający na celu zbadanie efektu blokowania przepływu wiatru przez duże morskie farmy wiatrowe. W wyniku prac stworzony został zaawansowany model przepływu powietrza przez instalacje offshore. Zostanie on wykorzystany do dokładniejszego prognozowania produktywności morskich farm i pomoże m.in. w planowaniu najbardziej efektywnego rozmieszczenia turbin na morzu.

WIELE MIESIĘCY SPECJALISTYCZNYCH BADAŃ

Eksperci PGE Baltica i Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w latach 2020-2021 przeprowadzili badania, których celem było lepsze zrozumienie efektu spowolnienia przepływu wiatru występującego w otoczeniu morskich farm wiatrowych (ang. wind farm blockage effect). Dzięki zbadaniu tego zjawiska, możliwe jest oszacowanie, ile energii będzie w stanie wygenerować dana morska farma wiatrowa. W efekcie analiz, bazujących na badaniach wiatru, eksperci utworzyli model inżynierski. Zostanie on wykorzystany w realizacji Programu Offshore Grupy PGE.

– Jednym z istotnych elementów etapu przygotowawczego inwestycji offshore jest oszacowanie jej przyszłej produktywności. Dlatego też zdecydowaliśmy na przeprowadzenie analiz, mających na celu zbadanie efektu spowolnienia wiatru, związanego z funkcjonowaniem morskich farm wiatrowych. Postanowiliśmy realizować to działanie z polską jednostką naukową – powiedziała Monika Morawiecka, prezes zarządu PGE Baltica.

PRZYKŁAD WSPÓŁPRACY RÓŻNYCH ŚRODOWISK

– Wieloletnie prace w zakresie rozwoju metod obliczeniowych w aerodynamice umożliwiły opracowanie modelu do oceny oddziaływania farmy na prędkość wiatru w jej otoczeniu. Zrealizowany projekt z PGE Baltica jest przykładem współpracy środowiska naukowo-akademickiego z partnerami biznesowymi, co jest jednym z warunków maksymalizacji tzw. local content w inwestycjach morskiej energetyki wiatrowej na polskich obszarach – Paweł Flaszyński, profesor IMP PAN.

Wpływ spowolnienia przepływu wiatru został zbadany przez PGE Baltica i IMP PAN za pomocą numerycznej mechaniki płynów, czyli gałęzi nauki, zajmującej się symulacjami z dziedziny hydro i aerodynamiki. Wiarygodność wykonanych badań została potwierdzona przez porównanie wyników z danymi pochodzącymi z istniejącej morskiej farmy wiatrowej na Morzu Północnym.

Zjawisko spowolnienia przepływu wiatru przez duże morskie farmy wiatrowe jest w branży szeroko omawiane od 2018 r., kiedy to opublikowane zostały pierwsze wyniki badań demonstrujące jego wpływ na pracę turbin. Rok później PGE Baltica i IMP PAN zdecydowały się podjąć współpracę, w 2019 roku podmioty podpisały umowę, a prace badawcze rozpoczęły się w 2020 roku.

oprac. raf

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj