PKN Orlen może połączyć się z PGNiG. Warunkową zgodę wydał prezes UOKiK

(Fot. Anna Bobrowska / KFP)

Prezes UOKiK zgodził się na warunkowe przejęcie PGNiG przez PKN Orlen. Warunkiem jest zbycie przez PGNiG na rzecz niezależnego inwestora spółki Gas Storage Poland, operatora magazynów gazu i powierzenie nabywcy na co najmniej dziesięć lat funkcji operatora.

Zgodnie z ogłoszoną w środę decyzją urzędu antymonopolowego, podmiot powstały z połączenia PGNiG i Orlen będzie miał na to zbycie rok od momentu połączenia. PGNiG oraz PKN Orlen mają zobowiązać się do zawarcia przynajmniej na dziesięć lat umowy powierzającej Gas Storage Poland pełnienie obowiązków operatora systemu magazynowania paliw gazowych.

POŁĄCZENIE JESZCZE W TYM ROKU

PKN Orlen planuje połączyć się z PGNiG do końca 2022 roku. Obecnie GSP pełni funkcję operatora systemu magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, które są własnością PGNiG. Zgodnie z decyzją UOKiK, nowy koncern pozostanie właścicielem magazynów. Warunkiem postawionym przez UOKiK jest sprzedaż Gas Storage Poland, czyli spółki  będącej operatorem systemu magazynów gazu ziemnego w Polsce. Nabywca będzie podlegał zatwierdzeniu przez Prezesa UOKiK i będzie musiał spełnić kryteria umożliwiające zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

– Zgoda UOKiK na połączenie z PGNiG to kolejny istotny krok na drodze do powstania jednego, silnego koncernu multienergetycznego, który zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całego regionu. Finalizacja procesu połączenia PKN Orlen, PGNiG oraz Lotosu to szansa na to, żeby Polacy mieli dostęp do bezpiecznej energii w akceptowalnych cenach. Proces połączenia z Lotosem i PGNiG chcemy zrealizować w zbliżonym czasie, bo wtedy najlepiej wykorzystamy wszystkie synergie. Na przełomie czerwca i lipca planujemy finalizację fuzji z Lotosem. Do końca roku w naszej grupie powinien znaleźć się PGNiG – mówi prezes Daniel Obajtek.

TRANSAKCJA POD JEDNYM WARUNKIEM

– Doświadczenia, które wynikały zarówno z prowadzonego postępowania, ale również z bardzo wnikliwej analizy rynku doprowadziły do sytuacji, w której dzisiaj możemy wydać decyzję warunkową połączenia PGNiG i Orlenu pod warunkiem wyzbycia kontroli nad magazynami gazu – poinformował prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Wskazał, że chodzi o to, by zapewnić pełen dostęp na niedyskryminujących warunkach dla podmiotów trzecich, które zajmowałyby się i portem i dystrybucją gazu ziemnego na terenie Polski

W grudniu 2021 r. do wykazu prac Rady Ministrów trafił projekt zmiany prawa energetycznego, zakładający powierzenie funkcji OSMG spółce akcyjnej, której wyłącznym akcjonariuszem jest Skarb Państwa lub podmiot będący w 100 proc. własnością takiej spółki. Jak wskazuje się w założeniach, powyższe warunki spełnia w szczególności operator systemu przesyłowego gazowego Gaz-System.

BUDOWA ZINTEGROWANEGO KONCERNU

W komunikacie PKN Orlen zaznaczono, że połączenie z PGNIG i Grupą Lotos, a wcześniej z Grupą Energa to szansa na budowę zintegrowanego i zdywersyfikowanego koncernu paliwowo-energetycznego o łącznej kapitalizacji na poziomie ok. 80 miliardów zł, obsługującego ponad 100 mln klientów w Europie Środkowej. Będzie on bazował na silnych stronach każdej ze spółek i ich przewagach kompetencyjnych.

– Pozytywna decyzja UOKiK kończy etap pozyskiwania niezbędnych zgód i uprawnia Orlen do przeprowadzenia planowanego połączenia. Do czasu jego finalizacji PKN Orlen i PGNiG pozostaną osobnymi firmami, które będą kontynuować współpracę nad realizacją transakcji – podał PKN Orlen.

PKN Orlen to największa polska firma, działająca w sektorze rafineryjnym, petrochemicznym i energetycznym. Największym pojedynczym udziałowcem jest Skarb Państwa, który ma 27,52 proc. akcji. Orlen ma sześć rafinerii, rocznie przerabia 29,5 mln ton ropy naftowej. Ma też największą liczbę stacji paliw w Polsce. Grupa Kapitałowa PGNiG, w której Skarb Państwa posiada prawie 72 proc. akcji jest liderem polskiego rynku gazu ziemnego. Prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia gazu ziemnego oraz ropy naftowej w kraju i za granicą, międzynarodowego obrotu gazem, sprzedaży i dystrybucji gazu oraz paliw płynnych, a także wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

PAP/ua

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj