ZUS przypomina: uchodźcy pobierający świadczenia społeczne muszą informować o wyjeździe z Polski

(Fot. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw)

Wypłata świadczeń dla obywateli Ukrainy, którzy tymczasowo przebywają w Polsce z powodu wojny w ich ojczyźnie, prowadzona jest na takich samych zasadach, jak dla Polaków – przypomina ZUS. Urzędnicy apelują o informowanie ich o wyjeździe z Polski – jeśli uchodźcy tego nie zrobią, będą musieli oddać otrzymane pieniądze.

Przebywający w Polsce Ukraińcy, którzy złożyli wniosek i pobierają świadczenie 500+ lub Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, muszą poinformować ZUS o swoim wyjeździe z Polski na dłużej niż miesiąc.

O tym obowiązku przypominają urzędnicy, dodając, że pieniądze będzie trzeba zwrócić, gdy okaże się, że osoba pobierająca świadczenie, zamiast w Polsce, mieszka na Ukrainie.

– Wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na dłużej niż miesiąc pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją tego jest utrata prawa do świadczeń dla rodzin – przypomina Krzysztof Cieszyński z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Informację o swoim wyjeździe z Polski można przekazać urzędnikom ZUS za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS) tak samo, jak składało się wniosek o 500+ lub Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Służy do tego formularz POG, a szczegółowa instrukcja dostępna jest na stronie ZUS.

ZUS: MOŻEMY TO SPRAWDZIĆ

Urzędnicy mają kilka narzędzi, które pozwalają im sprawdzić, czy dana osoba faktycznie przebywa w Polsce. To dane z systemu informacji oświatowej i centralny wykaz ubezpieczonych. Urzędnicy mogą też sprawdzić dane w specjalnym rejestrze obywateli Ukrainy przebywających w Polsce, który prowadzi Straż Graniczna.

– W przypadku wątpliwości, dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin – w szczególności warunku zamieszkania w Polsce – ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce. Może też wstrzymać wypłatę świadczenia, jeżeli uprawniony odmówi udzielenia lub nie udzieli wyjaśnień w wyznaczonym terminie – przestrzega Cieszyński. Zaznacza, że zasady te obejmują również Polaków.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dzięki koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego w ramach krajów Unii Europejskiej, otrzyma też informację o pobycie w innym kraju wspólnoty. W przypadku pobrania nienależnych świadczeń – pieniądze trzeba będzie oddać.

Edyta Stracewska/aKa

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj