Co Polacy sądzą o wojnie na Ukrainie i przyjmowaniu uchodźców? Wyniki sondażu

Demonstracja przeciwko wojnie przed Ambasadą Rosji w Gdańsku (fot. Radio Gdańsk/Roman Jocher)

79 proc. Polaków uważa, że wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski, przeciwnego zdania jest 16 proc. 78 proc. Polaków popiera przyjmowanie ukraińskich uchodźców przez nasz kraj, przeciwnych temu jest 14 proc. badanych – wynika ze styczniowego sondażu CBOS.

Badanych w sondażu spytano m.in. o to, czy – ich zdaniem – wojna na Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski, czy też nie. Twierdząco na tak postawione pytanie odpowiedziało 79 proc. respondentów (w tym 36 proc. – „zdecydowanie tak”, a 43 proc. – „raczej tak”). Przeciwnego zdania jest 16 proc. respondentów (w tym 2 proc. odpowiedziało, że „zdecydowanie nie”, a 14 proc. – „raczej nie”). 4 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

POLACY PRZEWIDUJĄ, JAK ZAKOŃCZY SIĘ WOJNA

Na pytanie o to, jak zakończy się wojna na Ukrainie, 31 proc. badanych odpowiedziało, że Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium. 28 proc. ankietowanych jest zdania, że Rosja wycofa się z zaatakowanych terytoriów Ukrainy. Zdaniem 13 proc. badanych Rosja wycofa się także z terytoriów Ukrainy zajętych w 2014 roku. 2 proc. respondentów uważa natomiast, że Rosja podporządkuje sobie całą Ukrainę. 26 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

POMOC SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

W sondażu spytano także o to, czy społeczność międzynarodowa robi wystarczająco dużo, aby pomóc Ukrainie, czy też nie. Twierdząco na tak postawione pytanie twierdząco odpowiedziało 59 proc. respondentów (w tym 17 proc. – „zdecydowanie tak”, a 42 proc. – „raczej tak”). Przecząco natomiast odpowiedziało 36 proc. respondentów (w tym 10 proc. – zdecydowanie nie, a 26 proc. – raczej nie). 5 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

PRZYJMOWANIE UCHODŹCÓW Z UKRAINY

CBOS spytał również badanych, czy Polska powinna przyjmować ukraińskich uchodźców z terenów objętych konfliktem. Jak zauważyła sondażownia, zdecydowana większość Polaków – 78 proc. – popiera przyjmowanie ukraińskich uchodźców przez nasz kraj (w tym 30 proc. – zdecydowanie popiera, 48 proc. – raczej popiera), a odsetek ten od czerwca pozostaje względnie stabilny i utrzymuje się w okolicach 80 proc. Przeciwnych przejmowaniu uchodźców z Ukrainy jest 14 proc. badanych (w tym 3 proc. zdecydowanie uważa, że nie należy ich przyjmować, a 11 proc. – raczej nie). Jak podkreśliło CBOS, również ten wynik nie ulega wyraźnym zmianom od czerwca, oscylując wokół 15 proc. Nie wyraziło opinii na ten temat 8 proc. badanych.

POMOC NASZEGO KRAJU I OBYWATELI

Na pytanie: „Czy Pan(i) sam(a) lub ktoś z Pana(i) gospodarstwa domowego dobrowolnie i nieodpłatnie pomaga uchodźcom z Ukrainy?”, 59 proc. badanych odpowiedziało, że nie, a 41 proc. – tak.

Respondenci pytani byli również o pomoc, którą nasz kraj oferuje uchodźcom z Ukrainy. Zdaniem 68 proc. badanych jest ona wystarczająca, a według 22 proc. – zbyt duża. 4 proc. badanych oceniło natomiast, że pomoc ta jest zbyt mała. 6 proc. respondentów nie ma zdania na ten temat.

NASTAWIENIE POLAKÓW DO UCHODŹCÓW

Badanych spytano również w sondażu o to, jakie nastawienie do uchodźców z Ukrainy mają – ich zdaniem – na ogół Polacy. Według 62 proc. respondentów – pozytywne (w tym 7 proc. uważa, że „zdecydowanie pozytywne”, a 55 proc. – „przeważanie pozytywne”; zdaniem 11 proc. – negatywne (w tym 1 proc. – „zdecydowanie negatywne”, 10 proc. – „przeważnie negatywne”). Według 21 proc. nastawienie to jest „przeważnie obojętne”, a 6 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

METODOLOGIA BADANIA

Sondaż przeprowadzono w dniach 9-22 stycznia 2023 roku na reprezentatywnej imiennej próbie 1028 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL w ramach procedury mixed-mode (w tym: 59,5 proc. metodą CAPI, 21,8 proc. – CATI i 18,7 proc. – CAWI). Każdy respondent wybierał samodzielnie jedną z metod: wywiad bezpośredni z udziałem ankietera (metoda CAPI), wywiad telefoniczny po skontaktowaniu się z ankieterem CBOS (CATI) – dane kontaktowe respondent otrzymywał w liście zapowiednim od CBOS, samodzielne wypełnienie ankiety internetowej (CAWI), do której dostęp był możliwy na podstawie loginu i hasła przekazanego respondentowi w liście zapowiednim od CBOS. We wszystkich trzech przypadkach ankieta miała taki sam zestaw pytań oraz strukturę.

CBOS podkreślił, że realizuje badania statutowe w ramach opisanej wyżej procedury od maja 2020 roku, w każdym przypadku podając proporcję wywiadów bezpośrednich, telefonicznych i internetowych.

PAP/am

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj