Młodzi stawiają na życie prywatne, a nie karierę. Priorytety to szczęście i rodzina. Wyniki badań

(Fot. gpointstudio/Freepik)

Przedstawiciele pokolenia osób urodzonych po 1997 roku ponad karierą stawiają życie prywatne. Wśród wartości najczęściej wymienianych przez nich są: szczęście, rodzina i możliwość realizowania pasji – wynika z badania „Pokolenie Z na rynku pracy”.

Wyniki badania diagnozującego postawy i oczekiwania generacji Z (osoby urodzone w latach 1997-2012) wobec pracodawców zaprezentowano w środę w Warszawie. Badanie zrealizował Zespół Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wyższej Szkoły Humanitas.

PRACA NIE JEST PRIORYTETEM

Autorzy badania podkreślają, że przedstawiciele pokolenia osób urodzonych po 1997 roku ponad karierą i osiąganiem sukcesów zawodowych stawiają cele związane z życiem prywatnym, w tym realizację własnych pasji i zamiłowań.

– Praca i kariera nie stanowią dla „zetek” priorytetu i celu samego w sobie, są natomiast środkiem do urzeczywistniania celów i wartości pozazawodowych, istotnych w życiu prywatnym, w tym rodzinnym, czy w aktywności społecznej – stwierdzono w raporcie.

Wśród wartości najczęściej wymienianych przez ankietowanych wskazano te niezwiązane bezpośrednio z aktywnością na rynku pracy: szczęście (62 proc.), rodzinę (60 proc.), możliwość realizowania pasji (56 proc.), ekologię (51 proc,) niezależność / wolność (51 proc.), zdrowie (44 proc.) i miłość (37 proc.). Na rozwój kariery i bezpieczeństwo finansowe, jako wartości najwyżej cenione w życiu, wskazało odpowiednio tylko 11 proc. i 16 proc. respondentów.

WAŻNE JEST POŁĄCZENIE PRACY Z ŻYCIEM OSOBISTYM

W raporcie wskazano, że przedstawiciele generacji Z wykazują silną potrzebę godzenia pracy zawodowej z życiem prywatnym (work-life balance), traktując tę ostatnią sferę priorytetowo. Możliwość bezkolizyjnego łączenia pracy z życiem osobistym stanowiła najczęściej wybieraną przez respondentów odpowiedź na pytanie o subiektywnie cenione cechy organizacji – pracodawcy (wskazało na nią aż 75 proc. ankietowanych). Odpowiedź ta uzyskała więcej wskazań niż atrakcyjne zarobki (67 proc.).

Na kolejnych miejscach znalazły się: elastyczne godziny pracy (65 proc.), możliwość pracy twórczej i innowacyjnej (57 proc.), dobra atmosfera (51 proc.) i możliwość wyjazdów służbowych / podróżowania (44 proc.). Na dalszy plan schodzą natomiast cechy pracodawców bezpośrednio związane z aktywnością zawodową ankietowanych, takie jak: możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia zawodowego (38 proc,), otrzymanie profesjonalnych narzędzi pracy (18 proc,), możliwość realizacji kariery / awansu (11 proc.) czy stabilność zatrudnienia (6 proc.).

MŁODZI DOCENIAJĄ SZACUNEK I ŻYCZLIWOŚĆ

Wśród czynników, które mogą zniechęcić osobę z pokolenia Z do podjęcia starań o zatrudnienie u danego pracodawcy istotne miejsce zajmuje niezgodność misji firmy z osobistymi wartościami kandydata do pracy. Odpowiedź tę wskazało aż 63 proc. badanych. Więcej wskazań uzyskała jedynie odpowiedź „niejasny profil stanowiska” (71 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się odpowiedzi: duża konkurencja (43 proc.), brak w ogłoszeniu o pracę informacji o warunkach pracy (40 proc.) i negatywne opinie o organizacji (33 proc.).

Cechy i zachowania, które ankietowani cenią najwyżej u swojego pracodawcy to okazywanie szacunku (66 proc. wskazań), indywidualne traktowanie (55 proc.), życzliwość (54 proc.), tolerancyjność (49 proc,), gotowość do pomocy (45 proc,), otwartość (42 proc.) i partnerskie traktowanie (39 proc.).

„ZETKI” NIE CHCĄ PRACOWAĆ WYŁĄCZNIE ZDALNIE

Ankietowanych zapytano też o stanowisko dotyczące pracy zdalnej. Udzielając odpowiedzi na pytanie „czy chciałbyś realizować się zawodowo wyłącznie w ramach pracy zdalnej”, tylko 6 proc. badanych wskazało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 16 proc. – raczej tak. Najwięcej wskazań uzyskała odpowiedź „zdecydowanie nie” (43 proc.), natomiast odpowiedź „raczej nie” wybrało 25 proc. respondentów.

Uczestnicy badania „Pokolenie Z na rynku pracy”, wskazując branże, w których chcieliby pracować w przyszłości, wybierali najczęściej: nowe technologie (29 proc.), muzykę (25 proc.), gry wideo (25 proc.), modę (22 proc.), sport (22 proc,), informatykę (21 proc.) i media (20 proc.).

PAP/ua

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj