Prezydent Słupska z absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok. Nie było jednak zgodności

Słupska rada miejska udzieliła w środę prezydent Krystynie Danileckiej-Wojewódzkiej absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Za przyjęciem uchwały było 12 z 20 głosujących radnych. Troje nie uczestniczyło w sesji.

Za udzieleniem prezydent Danileckiej-Wojewódzkiej absolutorium zagłosowali radni klubu Łączy nas Słupsk i większość z klubu Platformy Obywatelskiej. Wszyscy obecni na sesji radni Prawa i Sprawiedliwości byli przeciw, choć w klubie nie obowiązywała dyscyplina w tym głosowaniu. Ostateczny jego wynik to: 12 głosów „za”, 6 „przeciw” i 2 „wstrzymujące się” przy trojgu nieobecnych radnych.

DOCHODY I WYDATKI SŁUPSKA

Miasto Słupsk zrealizowało plan dochodów budżetowych w 99,28 procent. Plan wydatków budżetowych został zrealizowany w 95,19 procent. Dochody w 2020 roku zamknęły się kwotą ponad 683 mln złotych. Wydatki przekroczyły 726 mln złotych.

Zadłużenie miasta Słupsk na 31 grudnia 2020 wyniosło 293,8 mln złotych.

Głosowanie nad uchwałą absolutoryjną poprzedzone zostało m.in. podjęciem uchwały w sprawie udzielenia prezydent miasta Słupsk wotum zaufania – 12 radnych było za, 8 się wstrzymało, 3 nie głosowało oraz debatą nad raportem o stanie miasta za 2020 rok, do której nie zgłosił się żaden z mieszkańców. Zrobiło to kilkoro radnych.

PAP/ua

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj