Ustka zakończyła budowę dwóch zbiorników retencji wody pitnej. To oznacza koniec okresowych kłopotów z wodą w sezonie

Usteckie Wodociągi zakończyły budowę dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej. To przełom w mieście, bo dotąd nie można było w Ustce magazynować wody kierowanej do sieci.
 

Na Stacji Uzdatniania Wody w Ustce przy ul. Rybackiej zakończono budowę dwóch zbiorników retencyjnych wody pitnej. Inwestycja ma za zadanie zwiększyć poziom ochrony środowiska oraz poprawić jakość zaopatrzenia mieszkańców w wodę. Inwestycja to przełom. Do tej pory woda wydobyta ze studni głębinowych pompowana była bezpośrednio do sieci. 15- tysięczna (oficjalnie) Ustka zużywa 2000 m. sześc. wody na dobę. Problem pojawia się w momencie, kiedy rozpoczyna się sezon, bo zapotrzebowanie na wodę wrasta wówczas dokładnie dwukrotnie – do 4000 m sześc. Stąd w okresie wakacyjnym zdarzały się problemy ze stabilnością dostaw. – Teraz takich problemów nie będzie, bo wodę będzie można magazynować – wyjaśnia Grzegorz Bartkowiak, kierownik ds. inwestycji i usług Wodociągów usteckich. – Oba zbiorniki mają pojemność 800 m. sześc. każdy. Zapewniono im również nową pompownię sieciową o dużej wydajności.  

Obecnie woda uzdatniona jest doprowadzona z hali filtrów do zbiorników retencyjnych i odprowadzana z nich do pompowni sieciowej rurociągiem podziemnym, ciśnieniowym dzięki temu zbiorniki nie będą stanowiły źródła emisji hałasu. Zbiorniki są jednokomorowe, w formie walca o średnicy wewnętrznej 13,2m, posadowione na płycie fundamentowej wspartej 32 słupami żelbetowymi o długości 13 metrów każdy.  

Inwestycję kosztem 3,7 mln zł zrealizowała firma Ekowodrol z Koszalina.

Krzysztof Nałęcz

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj