Za przejazd autobusem w Słupsku zapłacimy więcej. Ale za to będziemy mogli jeździć dłużej

(Fot. Radio Gdańsk/Przemysław Woś)

Od 1 lipca bilety komunikacji miejskiej w Słupsku będą droższe. Rada miejska podjęła taką decyzję 25 maja. Opłata za jednorazowy przejazd autobusem będzie kosztować o złotówkę więcej, czyli 3,50 złotych. Zamiast dotychczasowych trzydziestu minut bilet będzie jednak ważny przez godzinę.

Bilet będzie o pięćdziesiąt groszy tańszy dla posiadaczy karty mieszkańca, ale to rozwiązanie nie funkcjonuje jeszcze w Słupsku. Ma zostać wprowadzone w tym roku – zniżki będą wtedy dotyczyć także biletów okresowych.

Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent miasta, podkreślała, że ceny biletów nie były podnoszone w Słupsku od dziesięciu lat. – Wpływy ze zwiększonej opłaty za bilety pozwolą nam na zmianę umowy o wysokości wozokilometra. Cel tej podwyżki wynika przede wszystkim z konieczności urealnienia w naszej umowie zapisu o tym, że wozokilometr, za który płacimy naszej spółce, nie będzie wynosił 7,90 złotych, ale będzie to kwota wyższa, którą ustalimy także z radą nadzorczą spółki – dodawała prezydent Słupska.

KARA BĘDZIE WYŻSZA, ALE BĘDZIE MOŻNA JĄ OBNIŻYĆ

Władze Słupska zmieniły też zasady karania za brak ważnego biletu na przejazd komunikacją miejską. Opłata wynosić ma 110-krotność biletu jednorazowego, czyli 385 złotych, ale kara będzie obniżana o 50 proc. w przypadku jej opłacenia w ciągu siedmiu dni. Po uwagach radnych prezydent zadeklarowała również, że zniżki związane z Kartą Mieszkańca zostaną wprowadzone zarządzeniem w chwili, gdy sama karta zacznie działać – jej wprowadzenie władze Słupska obiecują od siedmiu lat.

Do czerwca władze Słupska odłożyły dyskusję oraz decyzję w sprawie podwyżek w strefie płatnego parkowania. Radni zgodzili się na emisję obligacji na kwotę 54 milionów złotych na inwestycje miejskie oraz pokrycie deficytu budżetowego, który w tym roku ma osiągnąć około 82 milionów złotych. Przeznaczono także dodatkowe pieniądze na remonty ulic: Wiejskiej, Norwida i Rybackiej oraz skrzyżowania Kaszubskiej i Kilińskiego, a także kolejny etap modernizacji Legionów Polskich. Rada zaakceptowała także wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Przemysław Woś/MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj