Stulatkom przysługuje specjalne świadczenie. Wsparcie jest niezależne od emerytury

(Fot. Pixabay)

Prawie pięć tysięcy złotych otrzymają seniorzy, którzy ukończyli 100 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca im świadczenia honorowe. Na Pomorzu przeprowadzono łącznie 194 wypłaty.

O wsparciu dla seniorów opowiedział Radiu Gdańsk Krzysztof Cieszyński, rzecznik pomorskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. – W gdańskim oddziale wypłacono 167 świadczeń, a w słupskim 27; jeszcze cztery lata temu było ich 137. Świadczenie przysługuje każdemu, kto ukończy 100 lat, niezależnie od emerytury i innych dodatków. Wysokość wyjątkowego, dodatkowego świadczenia jest różna; od marca tego roku wynosi 4 944,79 zł brutto. Wszystko zależy od kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu setnych urodzin; stanowi ona 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne. Kwota jest ustalana corocznie i obowiązuje od 1 marca każdego roku kalendarzowego do końca lutego następnego roku – wyjaśnia Krzysztof Cieszyński, rzecznik pomorskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

GOSPODYNIE DOMOWE MUSZĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Świadczenie honorowe jest przyznawane wszystkim stulatkom z urzędu, niezależnie od tego, czy pobierają już emeryturę lub rentę. To ważne szczególnie w przypadku kobiet, które przez całe życie zajmowały się domem i dziećmi, więc nie pracowały zawodowo i w związku z tym nie mają prawa do świadczeń.

– W takim przypadku niezbędne jest jednak złożenie wniosku, do którego trzeba dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia. W imieniu uprawnionego może to zrobić członek rodziny. Sposób wyliczania świadczenia w ZUS, KRUS oraz zakładach emerytalnych MSW i MON jest taki sam – precyzuje Krzysztof Cieszyński.

STULATKÓW JEST CORAZ WIĘCEJ

W skali kraju z roku na rok przybywa stulatków, którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca wspomniane dodatki. W 2007 roku świadczenie honorowe otrzymało 1,4 tys. osób, rok później –  1,5 tys., w 2016 roku – 2,3 tys., a obecnie – blisko 2,7 tys. Według prognoz tendencja wzrostowa utrzyma się i w 2035 roku będzie bliska dziesięciu tysięcy.

Joanna Merecka-Łotysz/MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj