70 lat słupskiego Domu Pomocy Społecznej. Jubileusz z festynem

(fot. Radio Gdańsk/Joanna Merecka-Łotysz)

Dom Pomocy Społecznej Leśna Oaza w Słupsku obchodzi jubileusz 70-lecia istnienia. Dziś uroczystym obchodom towarzyszył festyn oraz występy artystyczne współpracujących z DPS-em.

– Aktualnie słupski DPS zapewnia opiekę 86 osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności – informuje Żaneta Dębicka, dyrektor DPS „Leśna Oaza” w Słupsku. – Przyjmujemy osoby w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chore. Pracuje tutaj 61 osób. Działają z pasją i oddaniem. Starają się zapewnić mieszkańcom najlepsze warunki bytowe i jakość życia. Aby uzyskać miejsce w placówce należy zwrócić się w przypadku mieszkańców naszego miasta do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Odpłatność mieszkańca wynosi 70% posiadanego świadczenia rentowego/emerytalnego. Dziś z okazji okrągłych urodzin przygotowaliśmy sporo atrakcji. Będą na nim występy artystyczne współpracujących z nami instytucji. Zaprosiliśmy także gości z innych domów pomocy społecznej, ze stowarzyszeń i fundacji oraz nasi darczyńcy. W programie festynu przewidziana jest wystawa prac uczniów słupskich szkół, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym, występy artystyczne dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 10, zespołów tanecznych Stowarzyszenia Alternatywa, wokalistów oraz zawody sportowe. W festynie uczestniczyć będą także uczniowie słupskich szkół, którzy bardzo chętnie z nami współpracują. Na festynie będą także stoiska gastronomiczne – dodaje.

Posłuchaj rozmowy:

Historia DPS Leśna Oaza, którą przy okazji jubileuszu przygotował słupski magistrat:

„Pierwsze informacje o tym, że Słupsk dbał o opiekę nad swoimi starszymi mieszkańcami, pojawiają się już w XV wieku. Funkcję tę pełniły wówczas szpitale Świętego Ducha i Świętego Jerzego. Po pierwszej wojnie światowej władze miasta podjęły decyzję o wybudowaniu nowego przytułku i zlokalizowały go przy dzisiejszej ulicy Leśnej. Został on wybudowany w 1925 roku. Zapewniał opiekę 34 osobom i działał w tym miejscu do 1945 roku. Po wojnie budynek zajęły wojska radzieckie a później Administracja Gospodarstw Rolnych i Leśnych. Dom Starców działał wtedy przy obecnej ulicy Kopernika. W 1952 roku przeniesiony został na ulicę Morcinka.

(fot. Radio Gdańsk/Joanna Merecka-Łotysz)

W 1954 roku decyzją ówczesnego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Słupsku budynek przy ul. Leśnej został przekazany na rzecz pomocy społecznej. Zamieszkało w nim 70 pensjonariuszy przeniesionych z placówki przy ul. Morcinka. Kierownikiem domu był Marian Jaworowicz. Placówka działała pod nazwą Państwowy Dom Rencistów. W tamtych latach mieszkańcy sami palili w piecu, dbali o porządek i zajmowali się parkiem i sadem znajdującym się obok domu. W ramach terapii szyli i naprawiali odzież oraz dziergali swetry. Przy Państwowym Domu Rencisty działało 63-hektarowe gospodarstwo pomocnicze. Hodowano trzodę chlewną, uprawiano warzywa i owoce. Mieszkańcy pomagali w lżejszych pracach polowych. Od 20 listopada 1960 roku w Domu Pomocy Społeczne „Leśna Oaza” przebywało 1502 osoby. Niestety nie zachowały się wcześniejsze dane.”

Joanna Merecka-Łotysz/ar

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj