Muzeum Narodowe w Gdańsku stanie się państwową instytucją kultury

(fot,. Facebook/Muzeum Narodowe w Gdańsku)

Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego w trakcie piątkowej sesji podjęli uchwałę potwierdzającą zamiar przekształcenia Muzeum Narodowego w Gdańsku w państwową instytucję kultury. Urzędnicy zapewniają, że zachowany zostanie dorobek kulturowy oraz zbiory zgromadzone w placówce.

Podczas piątkowej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego podjęta została uchwała potwierdzającą zamiar przekształcenia MNG w państwową instytucję kultury.

DZIAŁANIA MKiDN

Rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego Michał Piotrowski w przesłanym komunikacie wskazał, że ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego od dłuższego czasu podejmuje działania mające na celu samodzielne prowadzenie muzeów narodowych w całej Polsce. – Na przestrzeni ostatnich lat Muzeum Narodowe w Lublinie i Muzeum Narodowe we Wrocławiu zostały przekształcone w państwowe instytucje kultury. Obecnie podobne plany ministerstwo ma wobec muzeum w Gdańsku – tłumaczył Piotrowski

Wskazał, że MKiDN zarządzeniem z dnia 23 sierpnia br. powołało, do życia państwową instytucję kultury – Muzeum Narodowe w Gdańsku. Instytucja ta – jak podaje w komunikacie Piotrowski – ma przejąć istniejące Muzeum Narodowe w Gdańsku, którego organizatorem jest pomorski samorząd.

WSPARCIE FINANSOWE

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, cytowany w komunikacie, podkreślił, że pomorski samorząd od lat zabiegał o większe wsparcie finansowe dla Muzeum Narodowego ze strony ministra, ale prośby te nie odnosiły skutku.

– Obecnie, m.in. ze względu na coraz wyższą inflację, wzrost kosztów eksploatacyjnych, ale też kolejne ograniczenia budżetowe wynikające z obowiązków przerzucanych przez rząd na samorządy, niestety nie jesteśmy w stanie zapewnić muzeum finansowania na odpowiednim poziomie – wyjaśnił.

Obecnie organizatorem MNG jest województwo pomorskie, przy czym na mocy odrębnej umowy jest prowadzone wspólnie z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego.

MUZEUM STANIE SIĘ PAŃSTWOWĄ INSTYTUCJĄ KULTURY

Rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego wskazuje w komunikacie, że w zawartym 11 sierpnia br. liście intencyjnym pomiędzy województwem pomorskim oraz ministrem kultury i dziedzictwa narodowego uzgodniono, że docelowo muzeum stanie się państwową instytucją kultury, dla której minister będzie jedynym organizatorem. Uznano również za zasadne prowadzenie dalszej jego działalności w postaci państwowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Narodowe w Gdańsku.

Piotrowski podkreślił w przesłanym komunikacie, że w wyniku przekształcenia w państwową instytucję kultury poszerzona zostanie dotychczasowa działalność MNG zarówno w zakresie organizacyjnym, jak i finansowym. Powinno się to przyczynić się do wzbogacenia zbiorów i oferty kulturalnej muzeum przy jednoczesnym poszerzeniu realizowanych programów badawczych czy wydawniczych.

DOROBEK KULTUROWY I PRACOWNICY

Rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego zapewniał, że zachowany zostanie dorobek kulturowy dotychczasowej placówki oraz zbiory w niej zgromadzone, w szczególności unikatowe dzieło Hansa Memlinga „Sąd Ostateczny”.

Ponadto, pracownicy MNG uzyskają możliwość kontynuowania zatrudnienia w nowej instytucji. Instytucja ta przejmie też całość mienia ruchomego i nieruchomego należącego do MNG, w tym jego zobowiązania i wierzytelności, a także będzie kontynuowała wszystkie projekty, w tym te realizowane z udziałem funduszy europejskich.

W planach pojawił się również projekt budowy Skarbca Mariackiego, w którego powstanie mógłby się włączyć minister kultury i dziedzictwa narodowego.

PRZYJĘCIE UCHWAŁY

Uchwała potwierdzająca zamiar przekształcenia MNG w państwową instytucję kultury została przyjęta w trakcie piątkowej sesji większością głosów.

Po przyjęciu uchwały rozpoczął się okres, w ramach którego będą prowadzone dyskusje ze środowiskiem muzealników oraz samorządowcami z Gdańska i Pomorza, a także dalsze uzgodnienia z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego.

Rzecznik urzędu marszałkowskiego w komunikacie zaznaczył, że ustawa wymaga trzymiesięcznego okresu na poinformowanie opinii publicznej o prowadzonych działaniach. Negocjacje powinny się zakończyć przed ostatnią tegoroczną sesją sejmiku, na której podjęta zostanie ostateczna uchwała. To by oznaczało, że 1 lutego przyszłego roku Muzeum Narodowe w Gdańsku byłoby już instytucją podległą pod MKiDN.

Muzeum Narodowe w Gdańsku należy do najstarszych muzeów w Polsce oraz największych instytucji tego typu w regionie. Posiada bogate i różnorodne zbiory, które udostępnia w sześciu oddziałach. Wszystkie obiekty muzealne są cennymi zabytkami, wymagającymi ogromnych nakładów finansowych.

PAP/aKa

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj