Zmarł Rafał Stepnowski, prezes Boeing Poland. Miał 54 lata

(fot. archiwum RG/MIIWŚ)

Rafał Stepnowski, prezes spółki Boeing Poland, nie żyje. Jak wspomina Gdański Klub Biznesu, zmarły doprowadził do wzmocnienia polskiej armii, zapewniając dostawę 96 helikopterów Apache AH-64, ale też wcześniej – współpracując z Polską Marynarką Wojenną, która dzięki jego działaniom została wyposażona, jako jedna z pierwszych na świecie, w cyfrowe mapy nawigacyjne.

Stepnowski był absolwentem Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Jego praca magisterska „Metody analizy i oceny spółek akcyjnych w Polsce w warunkach funkcjonującego rynku kapitałowego” była jednym z pierwszych polskich fundamentalnych i technicznych przeglądów giełdowych modeli analitycznych. Był też członkiem pierwszego samodzielnego samorządu studenckiego na wydziale w 1989 roku. W latach 2008-2010 dodatkowo ukończył studia MBA Politechniki Gdańskiej. Kontynuował współpracę z uczelnią – od 2011 roku był członkiem Rady Ekspertów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2013 – członkiem Rady Konsultacyjnej Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Drogę zawodową zaczął jako manager w firmach informatycznych. 30 lat temu stworzyli z ojcem firmę rodzinną produkującą cyfrowe mapy morskie, która zainteresowała należącą do koncernu Boeing firmę Jeppesen. Później osiągnął pozycję prezesa Boeing Poland.

– Staraniom Rafała Stepnowskiego miasto Gdańsk zawdzięcza fakt, iż jest obecnie największą lokalizacją globalnego koncernu Boeing w Unii Europejskiej. Dzięki jego menedżerskim talentom, wizji, zaangażowaniu, tylko w Gdańsku pracuje obecnie 800 osób reprezentujących dziedziny nawigacji lotniczej, oprogramowania, inżynierii i wielu innych obszarów – czytamy na stronie Gdańskiego Klubu Biznesu.

WSPIERAŁ OBRONNOŚĆ POLSKI

Prezes Boeing Poland wspierał także rozwój i bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego. Dzięki niemu Polskie Linie Lotnicze LOT jako pierwsze w Europie dysponowały maszynami Boeing 787 Dreamliner. Zasłużył się także dla obronności kraju, doprowadzając do wzmocnienia polskiej armii przez zapewnienie dostawy 96 helikopterów Apache AH-64. Wcześniej współpracował z Polską Marynarką Wojenną, która została wyposażona, jako jedna z pierwszych na świecie, w cyfrowe mapy nawigacyjne.

– Wszystko, do czego doszedł, zawdzięczał swej pracowitości, determinacji, zaangażowaniu – podkreśla Gdański Klub Biznesu.

Stepnowski wykazał się też wrażliwością na los innych. Od początku wojny na Ukrainie pomagał pracownikom z tego kraju i ich rodzinom, zapewniał im bezpieczeństwo i dach nad głową. Udzielił pomocy przeszło 70 rodzinom.

POMAGAŁ DZIECIOM I MŁODZIEŻY

Prezes Boeing Poland patrzył też w przyszłość – był inicjatorem powstania centrów edukacyjnych Newton Room w Polsce, mających na celu zaangażowanie uczniów szkół średnich w naukę przedmiotów ścisłych (STEM). Jako aktywny członek fundacji „Dorastaj z nami” wspierał też dzieci żołnierzy biorących udział w misjach pokojowych. Założył również Fundację Jeppesena, która skupia się na pomocy najbardziej potrzebującym, a także wspiera edukację, sztukę i aktywność rozwojową.

Stepnowski działał też na rzecz rozwoju gospodarczego Polski, Pomorza i Gdańska. Był członkiem zarządu i wiceprzewodniczącym American Chamber Commerce, a także promował współpracę polsko-amerykańską.

Gdański Klub Biznesu, Uniwersytet Gdański/MarWer

 

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj