Akademia Muzyczna w Gdańsku na podium. Otrzymała najwyższą możliwą ocenę

(Fot. Wikimedia Commons)

Decyzją ministra edukacji i nauki Akademia Muzyczna imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku uzyskała kategorię A+, czyli najwyższą ocenę dotyczącą jakości naukowej za lata 2017–2021. To szczególne wyróżnienie trafia tylko do jednostek uznanych za wybitne i daje zarówno duże korzyści, jak i możliwości.

Akademia Muzyczna w Gdańsku dołączyła do ścisłego grona polskich szkół wyższych, których działalność uznano za cechującą się najwyższą jakością. Jak tłumaczy prof. dr hab. Ryszard Minkiewicz, rektor uczelni, wystawiona przez Ministerstwo Edukacji i Nauki ocena dotyczy działalności artystycznej, naukowej i twórczej.

– Kategorię A+ w Polsce wśród uczelni artystycznych ma zaledwie pięć akademii muzycznych: w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Cieszynie i właśnie w Gdańsku. Jest ona przyznawana tylko tym jednostkom, których działalność uznana jest za wybitną, czyli porównywana jest do wiodących europejskich ośrodków naukowych oraz doceniana za granicą. Dlatego tak wysoka ocena pracy naszej uczelni to ogromne wyróżnienie – podkreśla.

– To z pewnością wielki sukces społeczności akademickiej Akademii Muzycznej. To wyróżnienie jest wynikiem wytężonej pracy nauczycieli akademickich i prowadzania przez nich działalności naukowej i artystycznej na najwyższym, światowym poziomie. Wieloletnie badania naukowe w zakresie twórczości artystycznej pozwoliły wykazać ogromny wpływ działalności na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, co zostało docenione przez grono ekspertów. Jednak nie tylko ci, których działalność została wytypowana do oceny eksperckiej, ale wszyscy członkowie Społeczności Akademickiej Akademii Muzycznej mogą dzisiaj cieszyć się z tego sukcesu – dodaje dr hab. Monika Karwaszewska, pełnomocnik rektora do spraw ewaluacji jakości działalności naukowej.

NOWA KATEGORIA PRZYNIESIE LICZNE KORZYŚCI

Zdaniem doktor Karwaszewskiej kategoria A+ gwarantuje gdańskiej uczelni nie tylko uznanie i prestiż w środowisku akademickim w kraju i za granicą, ale także prowadzenie działalności artystycznej, naukowej i twórczej na możliwie wysokim poziomie.

– Ta wysoka, jakościowa ocena zapewnia nam nadawanie stopni naukowych w zakresie sztuki, dalsze prowadzenie szkoły doktorskiej z udziałem wykwalifikowanej kadry naukowej oraz, co najważniejsze, prowadzenie projektów naukowych i artystycznych z wykorzystaniem bogatej i nowoczesnej infrastruktury – wskazuje.

– Cieszymy się z przyznania tej kategorii, tym bardziej, że mamy możliwość tworzenia nowych kierunków studiów bez zgody właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego. Możemy również prowadzić studia jednolite magisterskie, jak również nostryfikacje dyplomów doktorskich – stwierdza prof. dr hab. Marek Rocławski.

Władze uczelni wierzą, że przyznana kategoria będzie istotnym czynnikiem w rozwoju Akademii Muzycznej oraz – co ważne – aspektem wpływającym na jej pozycję i prestiż.

Mat.pras./MarWer

 

 

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj