Podczas konfliktów z bliskimi pomoże mediator. W Gdańsku można skorzystać z jego usług za darmo

(Fot. Freepik/artursafronovvvv)

Jedni pozostają w konflikcie z rodziną i nie wiedzą, jak zażegnać spór lub porozumieć się z bliskimi. Inni, choć bardzo się starają, nie potrafią pogodzić się z sąsiadem, a konflikt staje się coraz poważniejszy. W takich – i nie tylko – sytuacjach szansę daje mediacja, z której w Gdańsku można skorzystać bezpłatnie.

Mediacja sprawdzi się w różnych sytuacjach spornych, również wtedy, gdy strony konfliktu chcą uniknąć batalii sądowej i załatwić sprawę polubownie. Specjalista pomoże między innymi w przypadku sporu między osobami rozwodzącymi się lub kłócącymi się o sprawowanie władzy rodzicielskiej czy alimenty. Z usługi mogą też skorzystać rodziny, w których występują sytuacje konfliktowe na tle opiekuńczo-wychowawczym wobec dzieci.

Mediacja będzie też dobrym pomysłem w przypadku konfliktu przy podziale majątku czy w sporze sąsiedzkim. Jednak jej przedmiotem bywają też sprawy pracownicze, na przykład te dotyczące zaległej zapłaty. Specjaliści pomagają też uzyskać ugodę w sytuacji dochodzenia odszkodowania i podpowiadają osobom, które zadłużyły się i mają poważne kłopoty finansowe, jak poradzić sobie z trudną sytuacją (natychmiastowe skierowanie do wierzyciela pisma z prośbą o rozłożenie świadczenia na raty czy przesunięcie terminu spłaty należności są działaniami kluczowymi), a także starają się doprowadzić zwaśnione strony di porozumienia w przypadku złamania warunków umowy konsumenckiej.

W GDAŃSKU MOŻNA SKORZYSTAĆ Z MEDIACJI ZA DARMO

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca potrzebujących do korzystania z bezpłatnego wsparcia mediatorów i przypomina, że pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na pokrycie kosztu wizyty u prawnika.

Listę miejskich punktów oferujących mediację można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej gdańskiego MOPR-u. Na porady obowiązują zapisy, których można dokonywać telefonicznie pod numerem 58 342 31 88 (w dni powszednie, w godzinach pracy ośrodka) lub mailowo na adres: mopr-pomocprawna@gdansk.gda.pl. Na konsultację z mediatorem lub prawnikiem można też zarejestrować się poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.

Warto pamiętać, że mediacja jest dobrowolna. Można ją przeprowadzić tylko, jeśli zgodzą się na to obie strony.

mat.pras./MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj