W Gdańsku będzie można stać się specjalistą od badań klinicznych. GUMed otwiera nowy kierunek

(fot. Freepik)

Gdański Uniwersytet Medyczny od nowego roku akademickiego uruchomi nowy kierunek studiów – badania kliniczne. To studia stacjonarne II stopnia, o profilu ogólnoakademickim, prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

– Chcemy wykształcić absolwenta dobrze przygotowanego do podjęcia przyszłej pracy, który osiągnął określone efekty uczenia się. Naszą troską jest, by posiadał nie tylko zaawansowaną wiedzę fachową dotyczącą planowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych, ale również znał i rozumiał prawodawstwo polskie, europejskie i amerykańskie dotyczące planowania, prowadzenia i monitorowania badań klinicznych – mówi prorektor ds. klinicznych GUMed prof. Edyta Szurowska.

PROGRAM NASTAWIONY NA UMIEJĘTNOŚCI PRAKTYCZNE

Duży nacisk na nowym kierunku ma być kładziony na umiejętności praktyczne, tj. sporządzanie dokumentacji używanej w badaniach klinicznych i ocenę jej poprawności, a także komunikację pozwalającą na udzielanie rzetelnej informacji dotyczącej badań klinicznych. Dodatkowo w toku kształcenia zostaną poruszone kwestie związane z nowymi technologiami i metodami pracy w badaniach klinicznych, systemami jakości i akredytacji laboratoriów oraz ochrony danych i własności intelektualnej.

Na nowym kierunku studenci rozpoczną naukę w przyszłym roku akademickim. Będą to studia stacjonarne II stopnia, o profilu ogólnoakademickim, prowadzone na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Program studiów będzie bazował na dziedzinie nauk o zdrowiu, uwzględniając szeroko rozumiane role zawodów medycznych. Obejmie m.in.: fazy badań klinicznych, aspekty prawne i etyczne w badaniach klinicznych, metody i procesy monitorowania badań klinicznych, a także zarządzanie danymi i jakością podwykonawców w badaniach klinicznych.

– Dla pacjentów udział w badaniach klinicznych to szansa na podjęcie nowoczesnego leczenia m.in. w obszarze chorób onkologicznych, układu sercowo-naczyniowego czy chorób rzadkich. Badanie kliniczne to niezwykle złożony proces z udziałem pacjenta, ale i osób zdrowych, istotnie wpływający na rozwój polskiej i światowej medycyny – ocenia profesor.

POSZUKIWANI SPECJALIŚCI NA RYNKU

– Sukcesywnie rozszerzamy dotychczasową ofertę kształcenia o kierunki wpisujące się w aktualne potrzeby i oczekiwania zarówno naszych kandydatów, jak też potencjalnych pracodawców. Badania kliniczne stanowią podstawę rozwoju współczesnej medycyny oraz szansę dla pacjentów na skorzystanie z nowoczesnych form terapii – mówi prorektor.

Zdaniem prof. Szurowskiej prężnie rozwijający się sektor badań klinicznych aktywnie poszukuje specjalistów, którzy będą w stanie podjąć się tej interesującej, ale wymagającej pracy. Ukończenie studiów umożliwi m.in. podjęcie pracy w firmie czy uczelni, która jest sponsorem badań klinicznych, a także koordynowanie badań klinicznych w ośrodku. – Absolwent kierunku będzie przygotowany m.in. do pracy w szpitalach, ośrodkach badawczych, firmach CRO oraz innych podmiotach prowadzących badania kliniczne – oznajmia profesor.

Absolwent będzie mógł podjąć zatrudnienie również w innych urzędach oraz instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie ochrony zdrowia, instytutach badawczych, jak również podmiotach prowadzących działalność badawczo-rozwojową oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu badań klinicznych. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na nowy kierunek dostępne są >>>TUTAJ.

PAP/ua

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj