Od stycznia nowe zasady dotyczące wypłacania zasiłków. Na czym będą polegać zmiany?

Wraz z początkiem nowego roku czekają nas liczne zmiany, dotyczące między innymi zasad wypłacania zasiłków chorobowych z tytułu zwolnień lekarskich czy choćby 500 plus, którego wypłacaniem będzie zajmować się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najważniejsze z nich przedstawił Krzysztof Cieszyński z gdańskiego ZUS, regionalny rzecznik prasowy tej instytucji na województwo pomorskie.

Krzysztof Cieszyński podkreślał, że liczba dni, przez które będzie można pobierać zasiłek, nie ulegnie zmianie. – Nie zmienia się standardowy okres, przez jaki można pobierać wynagrodzenie za czas choroby. Jest wypłacane przez sześć dni przez „normalnych” pracowników albo przez czternaście dni przez pracowników w wieku 50 plus. Później korzystamy już z zasiłku chorobowego. Standardowy okres, przez który pobieramy zasiłek, nie zmienia się, nadal będzie wynosił 182 dni. Będzie też zachowany okres 270 dni w przypadku zwolnień lekarskich związanych z ciążą i tych związanych z gruźlicą. Zmiana dotyczy natomiast przerw w okresie zasiłkowym, sposobu, w jaki okres 180 dni będzie obliczany – wskazywał.

Na czym polega zmiana? – Do tej pory było tak, że do jednego okresu zasiłkowego wliczano wszystkie okresy spowodowane tą samą chorobą, jeżeli przerwa nie przekraczała 60 dni. Żeby powstał nowy okres zasiłkowy, musiała być przerwa dłuższa niż 60 dni. Jeśli choroby były różne, wystarczyła przerwa jednodniowa. Teraz jest to ujednolicone, dla każdego rodzaju będzie to 60 dni, niezależnie od tego, czy będzie to ta sama choroba, czy też choroby będą różne – wyjaśniał rzecznik ZUS.

A co jeśli po upływie 60 dni ktoś nadal choruje? – Jeżeli osoba wykorzystała już okres zasiłkowy, ale nadal ma zwolnienie lekarskie, rokuje natomiast, że na skutek dalszego leczenia bądź rehabilitacji będzie mogła odzyskać zdolność do pracy, ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To świadczenie można otrzymywać maksymalnie przez 12 miesięcy. Może być przyznawane w częściach, nie musi być od razu na dwanaście miesięcy – mówił Krzysztof Cieszyński.

 

MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj