Ratowanie zabytków: Most Tczewski i epitafium Posseliusa

(Fot. Gov.pl)

W audycji mówimy o ratowaniu zabytków, które chcemy przekazać kolejnym pokoleniom. Chodzi zarówno o tak duże i cenne obiekty jak most przez Wisłę w Tczewie, jak i mniejsze – epitafium Posseliusa w Bazylice św. Mikołaja w Gdańsku.

Historia mostu sięga XVIII wieku. Dzieje przeprawy wiążą się z początkiem II wojny światowej. W obronie mostu, ale i miasta stanęli wówczas żołnierze 2. Batalionu Strzelców. Most nigdy w pełni nie wrócił do stanu swojej świetności sprzed wojny. O ratowanie przeprawy walczyli mieszkańcy i władze Tczewa, historycy i konserwatorzy zabytków.

Po wielu latach uzgodnień widać już początek końca walki o remont mostu. 26 marca 2022 roku w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy tą instytucją a powiatem Tczewskim. W przyszłości zostanie utworzony oddział muzeum na terenie fragmentu przeprawy.

(Fot. Muzeum II Wojny Światowej/W. Kiełpiński)

Nowy gospodarz będzie miał także możliwość pozyskiwania pieniędzy na konieczne prace. W audycji o przyszłości mostu mówią: prof. Grzegorz Berendt – p.o. dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; Mirosław Augustyn – Starosta Tczewski oraz inż. arch. Igor Strzok – Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

NOWY BLASK ZABYTKU

XVII-wieczny zabytek z kościoła św. Mikołaja w Gdańsku odzyskał blask i wyrazistość. Zakończyła się konserwacja epitafium Posseliusa – historiografa, uczonego i lekarza. O pracach opowiadają: konserwator zabytków dr Anna Kriegseisen i ojciec Michał Osek, przeor klasztoru dominikanów.

Ponadto w audycji dr Dmitriy Panto i Wojciech Łukaszun zapraszają na promocję ich albumu „Okupacja niemiecka wschodnich ziem polskich w latach 1941–1944”.

Marzena Bakowska/pb

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj