W Gdańsku znów zawyją syreny. Uczcimy ofiary powstania warszawskiego [PROGRAM]

Po raz kolejny w Gdańsku w godzinie „W” zawyją syreny. 1 sierpnia mija 71 lat od wybuchu powstania warszawskiego. To ważna data dla wszystkich Polaków, ponieważ powstanie mimo klęski stało się symbolem walki o wolność i honor ojczyzny. Obchody rozpoczną się 1 sierpnia w sobotę w godzinie „W” (17.00). W programie między innymi Msza Św. w intencji zmarłych i żyjących powstańców oraz włączenie ponad 60 syren mających uczcić pamięć poległych. – Zatrzymajmy się na chwilę, apeluje prezydent Paweł Adamowicz.

Zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszego miasta, aby 1 sierpnia o 17:00 na dźwięk syren zechcieli zatrzymać się w biegu spraw dnia codziennego i oddali hołd bohaterom sierpniowego zrywu Armii Krajowej i Warszawy sprzed siedemdziesięciu jeden lat, prosi.

Zobacz szczegółowy program:

Msza św. koncelebrowana w intencji zmarłych i żyjących powstańców warszawskich oraz kombatantów zostanie odprawiona w niedzielę 2 sierpnia 2015 r. o godzinie 12:00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Program uroczystości:
godz. 16:45 – zbiórka pocztów sztandarowych oraz uczestników uroczystości przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego
godz. 16:57 – meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości
godz. 17:00 – GODZINA „W” – włączenie ponad 60 syren w Gdańsku
– odegranie hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej przez orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej
– powitanie przybyłych osób i wystąpienie Prezesa Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów kpt. w st. spoczynku Jerzego Grzywacza
– wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza
– modlitwa – ks. Prałat kmdr dr Marian Próchniak, Kapelan Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ds. Duszpasterstwa Kombatantów i Weteranów
– apel pamięci i salwa honorowa – Kompania Reprezentacyjna Marynarki Wojennej
– złożenie wieńców pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego (prosimy o przygotowanie wizytówek)
– odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego przez orkiestrę Morskiego Oddziału Straży Granicznej
godz. 17:45 – złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem Gdańskich Harcerzy i oficjalne zakończenie uroczystości

Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) było wystąpieniem zbrojnym przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowanym przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączonym z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski.

Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej.

Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik.

mar

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj