Artysto, chcesz sprzedawać swoje prace na Starym i Głównym Mieście? Wystarczy, że złożysz wniosek

Trwa nabór wniosków o przydzielenie sezonowych punktów handlowych dla plastyków. Na artystów zainteresowanych sprzedażą swoich dzieł na terenie Głównego i Starego Miasta w Gdańsku czeka 38 miejsc. Punkty wyznaczono na ul. Długiej, ul. Długi Targ, ul. Św. Ducha, ul. Korzennej i ul. Długie Pobrzeże. Mogą one działać od maja 2021 do kwietnia 2022 roku.

Plastycy mogą ubiegać się o prowadzenie zorganizowanych punktów handlowych w formie stoisk, gablot, stojaków oraz innych ekspozytorów i urządzeń wolnostojących, przeznaczonych do prezentowania i sprzedawania własnej twórczości artystycznej z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, portretu, rzeźby, ceramiki, tkaniny, rękodzieła lub fotografii.

LISTA PUNKTÓW

Miasto wyznaczyło na ten cel 38 miejsc, znajdujących się na ul. Długiej (13 miejsc), ul. Długi Targ (11 miejsc), ul. Św. Ducha (3 miejsca), ul. Korzennej (4 miejsca) i ul. Długie Pobrzeże (7 miejsc).

– ul. Długa 2/3 Długa nr 1 i 2 (dwa miejsca)
– ul. Długa 22 Długa nr 3 i 4 (dwa miejsca)
– ul. Długa 24 Długa nr 5 i 6 (dwa miejsca)
– ul. Długa 27 Długa nr 7 (jedno miejsce)
– ul. Długa 28 Długa nr 8 i 9 (dwa miejsca)
– ul. Długa 29 Długa nr 10 i 11 (dwa miejsca)
– ul. Długa 75/76 Długa nr 12 i 13 (dwa miejsca)
– ul. Długi Targ 1-7 Długi Targ nr 14, 15, 16, 17, 18, 19 (sześć miejsc)
– ul. Długi Targ 13 Długi Targ nr 20, 21 i 22 (trzy miejsca)
– ul. Długi Targ 24 Długi Targ nr 23 i 24 (dwa miejsca w linii filarów Bramy Zielonej, licząc pierwsze dwa od strony Powroźniczej)
– ul. Św. Ducha 92 i 109 Św. Ducha nr 25 i 26 (dwa miejsca)
– ul. Św. Ducha 111 Św. Ducha nr 27 (jedno miejsce)
– ul. Korzenna Korzenna nr 28, 29, 30 i 31 (cztery miejsca od ul. Korzennej do wysokości ul. Na Piaskach 1)
– ul. Tokarska 21/25 Rybackie Pobrzeże nr 32 i 33 (dwa miejsca)
– ul. Warzywnicza 10A Długie Pobrzeże nr 34 i 35 (dwa miejsca)
– ul. Warzywnicza 10D Długie Pobrzeże nr 36, 37 i 38 (trzy miejsca)

NA DŁUGIM TARGU PRACE ZWIĄZANE Z GDAŃSKIEM

Szczególne wymogi dotyczą sprzedaży prac na obszarze Drogi Królewskiej (Długi Targ). Ze względu na dbałość o zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego Gdańska, na tym obszarze dopuszcza się wyłącznie ekspozycję prac związanych z tematyką gdańską. Na terenie Drogi Królewskiej dozwolone jest wystawianie i sprzedaż dzieł z dziedzin takich jak: malarstwo, grafika, linoryt czy fotografia. Nie dopuszcza się tam sprzedaży karykatur oraz wyrobów masowej produkcji.

WNIOSKI

Wnioski przyjmowane są do 26 lutego, aplikacja powinna zawierać:

– datę sporządzenia wniosku,
– imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu do kontaktu oraz e-mail wnioskodawcy,
– informacje dotyczące wykształcenia plastycznego oraz szczególnych osiągnięć artystycznych wnioskującego,
– opis prac przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży,
– załączone kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie plastyczne (dyplom ukończenia studiów / legitymacja studencka / legitymacja szkolna / zaświadczenia),
– załączone przykłady prac przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży w formie fotografii, kolorowego wydruku, albumu lub portfolio wnioskodawcy,
– załączony projekt zagospodarowania punktu handlowego (o maksymalnych wymiarach 2m2), zawierający:
    – rozmieszczenie ekspozytorów i innych elementów (w tym mebli np. krzesła),
    – sposób przechowywania dzieł na sprzedaż (dodatkowych ponad wyeksponowane) i innych przedmiotów niezbędnych do prowadzenia działalności,
    – informację o wykorzystanych materiałach, kolorystyce, wymiarach wszystkich ekspozytorów i elementów punktu deklarowany okres prowadzenia działalności handlowej. Jeżeli wnioskodawca w ubiegłym sezonie prowadził punkt na terenie Głównego i Starego Miasta, można zamiast projektu dołączyć zdjęcie punktu wraz z wszystkimi ekspozytorami i elementami.

Formularz wniosku do pobrania znajduje się na stronie biura prezydenta ds. kultury w zakładce: „Punkty handlowe dla plastyków”.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Podpisany wniosek można złożyć na trzy sposoby: przesyłając za pośrednictwem poczty pod adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, z dopiskiem: Punkty handlowe dla plastyków; złożyć osobiście w Zespole Obsługi Mieszkańców nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w pokoju nr 40 lub przesłać za pomocą ePUAPu.

W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty, za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ

Wnioski o przydzielenie punktu rozpatruje komisja powołana przez prezydenta Gdańska. Ocenie komisji podlegają: dotychczasowa współpraca z miastem przy prowadzeniu punktu handlowego, przedstawione prace plastyczne, zaprezentowany projekt punktu handlowego oraz deklarowany okres prowadzenia działalności handlowej.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące aplikacji, wymogów, wniosków, a później prowadzenia działalności i wyglądu stoiska znajdują się w regulaminie konkursu na przydzielenie sezonowych punktów handlowych dla plastyków na terenie Głównego i Starego Miasta.

Otrzymanie w biurze prezydenta ds. kultury potwierdzenie przydzielenia punktu handlowego jest podstawą do ubiegania się o następujące, obowiązkowe dokumenty w GZDiZ: akceptację wyglądu punktu handlowego, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego wydawanego w formie decyzji administracyjnej. Wystawca zobowiązany jest do uiszczenia związanych z tym opłat.


oprac. ap

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj