Elektryfikacja torów kolejowych do trójmiejskich portów. Jaki jest postęp prac na dziesięć miesięcy przed planowanym końcem?

Postępuje elektryfikacja linii do portów w Gdyni i Gdańsku. Inwestycja umożliwi dojazd dłuższym składom z większą ilością towarów. Projekt realizowany przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe wart jest ponad 2,6 miliarda złotych. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z unijnego instrumentu CEF „Łącząc Europę”. 

Na stacji Gdańsk Port Północny, po odwodnieniu i wzmocnieniu podłoża, ułożono już ponad 22 km nowych torów oraz 55 rozjazdów. – Modernizowane są kolejne tory i wymieniane rozjazdy. Montowana jest nowa sieć trakcyjna, która zapewni sprawny i ekologiczny transport. Kontynuowane są prace przy układaniu instalacji teletechnicznej, elektroenergetycznej i budowie oświetlenia torów – mówi Radiu Gdańsk Przemysław Zieliński z zespołu prasowego spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Nowoczesne urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawny i bezpieczny przewóz ładunków. Pociągi jeżdżą już siedmioma nowymi torami na stacji Gdańsk Port Północny oraz nowym torem linii Gdańsk Kanał Kaszubski – Gdańsk Port Północny.

Przypomnijmy, że pomiędzy stacjami Gdańsk Port Północny i Gdańsk Kanał Kaszubski powstaje 100-metrowy wiadukt drogowy w ciągu ul. Ku Ujściu. Wykonawca buduje przyczółki obiektu. Obecnie ruch pojazdów odbywa się tymczasowym objazdem. Bezkolizyjne skrzyżowanie zastąpi przejazd kolejowo-drogowy, co usprawni komunikację w tej części Gdańska oraz zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym.

PRACE NA LINII DO NOWEGO PORTU

Po drugiej strony Wisły, czyli na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa gotowa jest nowa nastawnia, która kieruje ruchem pociągów do portu, jadących z ładunkami po dziesięciu wymienionych torach z gotową nową siecią trakcyjną. Zakończyła się przebudowa toru na szlaku Gdańsk Główny – Gdańsk Zaspa Towarowa (linia kolejowa nr 249), zdemontowany został też drugi z torów na tym szlaku (linia kolejowa nr 227).

– Na szlaku zabudowywane są kolejne słupy sieci trakcyjnej, wykonywane instalacje telekomunikacyjne, przebudowywany jest most na rzece Strzyża. Na wysokości przystanku Gdańsk Stadion Expo, po wzmocnieniu podłoża przy pomocy kolumn żwirowo-betonowych, montowane są nowe tory na cele wystawowe. Wymienione zostały tory na stacji Gdańsk Wiślany – tłumaczy Zieliński.

Rozpoczęła się natomiast przebudowa ostatniego odcinka linii Gdańsk Zaspa Towarowa – Gdańsk Wiślany (lk 722). Łącznie, na wszystkich odcinkach, wykonawca zabudował 56 rozjazdów oraz prawie 15 km torów.

INWESTYCJA DO PORTU W GDYNI

W Gdyni postępują prace przy układaniu nowych torów, zabudowie rozjazdów oraz montażu elementów sieci trakcyjnej. Na potrzeby przebudowy stacji Gdynia Port wykonawca zgromadził 168 tys. podkładów oraz 215 km nowych szyn.

– Przygotowywane jest odwodnienie terenu, który jest wzmacniany cementem oraz poprzez wymianę gruntów. Ukończona jest sieć ciepłownicza, przebudowywane są sieci wodociągowa i kanalizacyjna. Gotowych jest sześć podziemnych zbiorników retencyjnych, kolejne cztery są w budowie – mówi Przemysław Zieliński.

Postępują prace przy budowie dwóch nastawni oraz lokalnego centrum sterowania, które zostaną wyposażone w nowe systemy i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Budowany jest również nowy budynek dla potrzeb CARGO.

Dwa nowe wiadukty kolejowe usprawnią przejazd do portu. Na pierwszym z nich, na którym ułożone zostaną cztery tory, betonowane są ściany oporowe. Na drugim, dłuższym – na którym będzie jeden tor, ale pod nim aż siedem – powstaje konstrukcja przyczółków i podpór. Rozpoczął się także remont mostu nad rzeką Chylonką.

POJADĄ 750-METROWE POCIĄGI

Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. u bram trójmiejskich portów to szybszy przewóz większej ilości towarów. Będą mogły dojechać dłuższe, nawet 750-metrowe, i cięższe, o obciążeniu 221 kN na oś, pociągi. Dzięki nowym urządzeniom systemu sterowania ruchem kolejowym przewóz ładunków będzie sprawniejszy i bezpieczniejszy. Wartość prac w Gdańsku i Gdyni to łącznie ponad 2,6 mld zł netto. Prawie 40 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. Zakończenie prac zaplanowane jest do końca 2021 roku.
 

Maciej Naskręt

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj