Nowe stare miasto. Trwa rewitalizacja historycznego śródmieścia Malborka. Wartość projektu przekracza 15 mln zł

W Malborku trwają prace przy rewitalizacji historycznego śródmieścia. Całość projektu, którego łączna wartość przekracza 15 milinów złotych, ma zostać zakończona w drugiej połowie 2022 roku. Część zadań została już wykonana – to na przykład modernizacja neogotyckiej wodociągowej wieży ciśnień.

Cenny obiekt, wpisany do rejestru zabytków w 1994 roku, został wybudowany w 1905 roku. Remont wieży rozpoczął się w 2018 roku i trwał do 2019 roku. Pieniądze na prace zostały częściowo pozyskane przez urząd miasta z programu rewitalizacyjnego „Malbork na +”.

Z programu tego pochodzą także fundusze na kolejny etap rewitalizacji historycznego śródmieścia miasta – prace na ul. Grunwaldzkiej i Placu 3 Maja. W zeszłym tygodniu władze samorządowe podpisały umowę na wykonanie projektu rewaloryzacji i obu tych rejonów Malborka.

MIESZKAŃCY CZEKALI NA TO CZTERY LATA

Według planów, plac ma być wykorzystany na działania społeczno-kulturalne. Przewiduje się także jego okresowe wykorzystywanie na usługi, np. tematyczne kawiarenki letnie lub pchli targ. Plac ma być miejscem spotkań mieszkańców, ale także miejscem organizacji niewielkich imprez osiedlowych.

– To propozycje, które pojawiały się już w 2017 roku podczas warsztatów przeprowadzonych z mieszkańcami w ramach cyklu spotkań konsultacyjnych – mówił Marek Charzewski, burmistrz Malborka.

REWITALIZACJA BRUKU

Równolegle do prac na Placu 3 Maja będzie prowadzona rewitalizacja ul. Grunwaldzkiej. To zadanie polegać będzie na odsłonięciu dawnego bruku, który zostanie ponownie ułożony.

Jak informuje burmistrz Malborka, projekt rewitalizacji historycznego śródmieścia zakłada jeszcze zagospodarowanie podwórek w kwartale ulic 17 Marca, Grunwaldzkiej, Jagiellońskiej oraz ulicy Żeromskiego.


Witold Chrzanowski/ap

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj