Lokalne samorządy wesprą budowę obwodnic w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Pomorzu

B?dzie samorz?dowe wsparcie budowy pomorskich obwodnic na sieci tras wojewódzkich, w ramach Rz?dowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na trasy, które b?d? omija? Kartuzy, Chojnice i Skórcz, drogowcy dostan? 110 milionów z?otych ze ?rodków centralnych. Sami do?o?y? musz? oko?o 140 milionów, ale licz? te? na oko?o 50-milionowy udzia? samorz?dów – mówi Grzegorz Stachowiak z Zarz?du Dróg Wojewódzkich.

– Najbardziej zaawansowane s? rozmowy z Kartuzach. Tam spotkali?my si? zarówno z powiatem, jak i wszystkimi jego gminami. Pomimo ?e niektórych samorz?dów trasa nie dotyczy, s? gotowe partycypowa?. W Chojnicach miasto te? chce si? anga?owa?. W Skórczu rozmawiamy z gmin?, miastem i powiatem starogardzkim – wyja?nia.

WSPARCIE ZE STRONY SAMORZ?DÓW

Dot?d drogowcy otrzymali deklaracje 20 milionów z?otych wsparcia. Powiat kartuski da pi?? milionów, Kartuzy jedena?cie, a Sierakowice 1,8 miliona z?otych. Do?o?? si? te? ?ukowo, St??yca, Sul?czyno, Chmielno, Przodkowo i Somonino. – Wszystkim zale?y na tym, by te trasy powsta?y – deklaruje Stachowiak.

Decyzje o wspó?finansowaniu inwestycji musz? zapa?? do po?owy lutego. Najbli?ej budowy jest obwodnica Chojnic. Prace tu maj? rozpocz?? si? pod koniec roku. W przypadku Kartuz i Skórcza mowa o 2023 roku.

 

 Sebastian Kwiatkowski/ua

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj