Rada Ministrów przyjęła kilka projektów noweli ustaw. Piotr Müller: „Upraszczamy wiele przepisów”

(fot. Twitter/KPRM)

Rada Ministrów przyjęła we wtorek 26 lipca kilka projektów nowelizacji ustaw, dotyczących m.in. zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo Budowlane czy w końcu zmiany ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (oraz niektórych innych ustaw). Po posiedzeniu RM do tych decyzji odniósł się podczas konferencji prasowej rzecznik rządu Piotr Müller.

KONFERENCJA PRASOWA RZECZNIKA RZĄDU:

Nowelizacje ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mają spowodować, że państwo będzie mogło w łatwiejszy sposób udzielać różnego rodzaju dotacji wspierających Polonię i Polaków za granicą.

SZYBSZE PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Jak zaznaczył – powiedział rzecznik rządu, dotyczyć to będzie „w szczególności tych obszarów, które wymagają pilnej interwencji ze względu na charakter zadania”, gdy środki muszą zostać przyznane w szybki sposób.

Piotr Müller tłumaczył, że projekt ma uprościć procedury związane z przyznaniem takich środków przez premiera, ministra spraw zagranicznych lub ministra kultury i dziedzictwa narodowego. – – Te podmioty będą mogły podejmować działania niezbędne ze względu na ochronę istotnych interesów środowisk polonijnych lub dla realizacji strategicznych celów polityki polonijnej rządu – powiedział. Zgodnie z projektem, przepisy wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw – przekazał.

Jak wynika z opisu projektu na stronach rządowych, ma on m.in. pozwolić ministrowi spraw zagranicznych udzielić Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” dotacji celowej „na realizację zadań w obszarach o szczególnych uwarunkowaniach politycznych lub z uwagi na charakter zadania, gdzie niezbędne jest podjęcie szybkiego działania, nieprzewidzianego albo niezaplanowanego na etapie rozstrzygania corocznych konkursów dotacyjnych”.

Zgodnie z projektem, Fundacja stanie się podmiotem, który będzie mógł realizować projekty w obszarze pozyskania, modernizacji lub remontu i utrzymania w niezbędnym stanie technicznym nieruchomości wykorzystywanych na cele polonijne.

ZMIANY W SĄDOWNICTWIE

Kolejny projekt nowelizacji dotyczy zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak wyjaśniał rzecznik rządu, te korekty dostosowują polskie przepisy do dyrektywy Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej. – Chodzi tu przede wszystkim o informatyzację działań w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, między innymi o synchronizację danych pomiędzy innymi państwami oraz rozszerzenie wymiany pomiędzy rejestrami handlowymi państw członkowskich Unii Europejskich. Będzie łatwiej w Polsce zarejestrować spółki, ale też te dane będą łatwiej dostępne również dla innych krajów członkowskich, a co za tym idzie polskie firmy będą w łatwiejszy sposób mogły pokazać swoją wiarygodność – tłumaczył Müller.

– Ze strony Komisji Europejskiej nie ma żadnych pism o konieczności dodatkowych zmian przepisów prawa krajowego; ocena aktualnie funkcjonujących przepisów dopiero jest przed nami; KE żadnej formalnej oceny jeszcze nie dokonała – podkreślił rzecznik rządu.

Przypomnijmy, że dziś, we wtorek 26 lipca, szefowa KE Ursula von der Leyen powiedziała „DGP”, że aby otrzymać środki z Krajowego Planu Odbudowy, Polska musi wywiązać się z zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych. Przyznała, że nowe prawo jest ważnym krokiem, jednak „nowa ustawa (nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym) nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej”.

Rzecznik rządu na konferencji prasowej – odnosząc się do tej wypowiedzi – wskazywał, że czym innym są wypowiedzi medialne, a czym innym jest formalna ścieżka, która wciąż jest przed Polską. – Zostanie przedstawiony Komisji Europejskiej dokument, który dotyczy realizacji celów, które wynikają za drugi kwartał, i dopiero po złożeniu tego dokumentu KE zaczyna ocenę formalną. Taka ocena formalna w ogóle nie rozpoczęła się – dodał.

Podkreślił, że na tym etapie „nie ma żadnych pism ze strony Komisji Europejskiej o konieczności dodatkowych zmian przepisów prawa krajowego”. – Ocena aktualnie funkcjonujących przepisów dopiero jest przed nami. KE żadnej formalnej oceny jeszcze nie dokonała – dodał.

Müller zaznaczył, że Polska ma obecnie najbardziej rozbudowane możliwości weryfikacji niezawisłości sędziów.

ENERGETYKA I PRAWO BUDOWLANE

Kolejny projekt przyjęty przez RM to projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo Budowlane.

– Te przepisy dotyczą w szczególności kwestii tzw. certyfikatów dotyczących kwestii energetycznych, czyli świadectwa charakterystyki energetycznej. One będą musiały być w jaśniejszy sposób przyjmowane, przedstawiane, w szczególności w ramach nowo zakończonych budów lokali mieszkalnych i budynków – wyjaśniał rzecznik rządu.

– Każdy z dyrektorów generalnych urzędów i innych instytucji państwowych zdaje sobie sprawę, że kwestie związane z optymalizacją cieplną czy zużyciem energii są bardzo ważne. To nie wynika tylko i wyłącznie z tego, co się teraz dzieje, ale zawsze to było istotnym aspektem. W tej chwili faktycznie wiele z urzędów, samorządowych również, będzie miało te działania na wyższym priorytecie, bo oczywistym jest to, że ceny energii, ceny gazu, które są wyższe, będą przez to powodowały większy udział w procencie całego budżetu urzędu. Optymalizacje w tym zakresie są ważne. Jestem przekonany, że właściwi urzędnicy będą podejmowali tutaj odpowiednie działania – podkreślił Piotr Müller.

PAP/raf

 

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj