Polacy boją się wojny w Ukrainie. Ich zdaniem zagraża ona bezpieczeństwu naszego kraju.

(Fot. EPA/SERGIY KOZLOV)

Trzy czwarte badanych uważa, że wojna w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski; 44 proc. sądzi, że wojna nie rozprzestrzeni się na inne kraje. Dwie trzecie Polaków obawia się, że Rosja użyje przeciw Ukrainie broni jądrowej – wynika z październikowego badania CBOS odczuć i postaw związanych z wojną na Ukrainie.

Badanie wykazało, że 76 proc. badanych uważa, że wojna zagraża bezpieczeństwu Polski (34 proc. „zdecydowanie”, 42 proc. „raczej”). 19 proc. nie podziela tego zdania (16 proc. „raczej”, a 3 proc. „zdecydowanie”). Pięć procent wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

NAJBARDZIEJ OBAWIAJĄ SIĘ OSOBY STARSZE

Poczucie, że sytuacja na Ukrainie zagraża Polsce, częściej deklarują osoby starsze (85 proc. wśród badanych w wieku 65 lat), częściej uczestniczące w praktykach religijnych (84 proc. wśród praktykujących raz w tygodniu), a także wyznające poglądy prawicowe (83 proc.).

W październiku 44 proc. ankietowanych oceniło, że wojna nie rozprzestrzeni się na inne kraje. Zdaniem 28 procent nastąpi eskalacja konfliktu i wojna rozszerzy się na inne kraje. Odsetek niemających zdania w tej kwestii wyniósł 27 proc.

Przekonanie, że wojna nie rozprzestrzeni się na inne kraje, jest częstsze wśród mężczyzn (51 proc.), osób z wykształceniem średnim (51 proc.), lepiej oceniających swoją sytuację materialną (47 proc.) oraz rzadziej biorących udział w praktykach religijnych (52 proc. wśród w ogóle niepraktykujących).

POLACY SPODZIEWAJĄ SIĘ KORZYSTNEGO DLA UKRAINY SCENARIUSZA

Badani zostali także zapytani, jaki przewidują scenariusz zakończenia wojny. Według 27 proc. badanych Ukraina będzie musiała zrezygnować z części swojego terytorium na rzecz Rosji. To o 12 pkt. proc. mniej niż w poprzednim sondażu.

Co czwarty badany (26 proc.) sądzi, że Rosja będzie musiała się wycofać z zaatakowanych od lutego terytoriów. 17 proc. badanych oceniło, że Rosja wycofa się także z terytoriów zajętych w 2014 r. 27 proc. nie wyraziło zdania w tej sprawie. Niezmiennie od kwietnia odsetek trzech procent badanych uważa natomiast, że Rosja ostatecznie podporządkuje sobie całą Ukrainę.

– To oznacza, że łącznie już 43 proc. Polaków spodziewa się scenariusza korzystnego dla Ukrainy i jest to opinia dominująca – wskazuje pracownia. CBOS podkreśla, że „przewidywania Polaków dotyczące zakończenia konfliktu jeszcze nigdy nie były tak optymistyczne”.

STRACH PRZED BRONIĄ ATOMOWĄ

Obawy przed użyciem broni jądrowej przeciwko Ukrainie zadeklarowało 66 proc. badanych (18 proc. „zdecydowanie” obawia się takiego ataku, a 48 proc. – „raczej” się obawia). Brak obaw zadeklarowało 28 proc. (22 proc. „raczej”, a 6 proc. „zdecydowanie”). Sześć procent natomiast nie ma zdania w tej sprawie.

47 proc. respondentów wyraziło obawy, że Rosja może użyć broni jądrowej przeciw Polsce (11 proc. „zdecydowanie” , a 36 proc. „raczej”). 46 proc. badanych zadeklarowało, że nie ma takich obaw (34 proc. „raczej”, a 12 proc. „zdecydowanie”). Sześć procent nie udzieliło jednoznacznej deklaracji (w marcu odsetek ten wyniósł 7 proc.).

– Co ciekawe, użycia broni nuklearnej przez Rosję obawiają się wyraźnie częściej kobiety niż mężczyźni. Poza tym we wszystkich wariantach częściej obawiają się go osoby starsze, gorzej wykształcone, a także częściej uczestniczące w praktykach religijnych – zauważa CBOS.

WIĘKSZOŚĆ ZA PRZYJMOWANIEM UCHODŹCÓW

CBOS zapytał także o kwestie pomocy dla Ukrainy i ukraińskich uchodźców. 76 proc. badanych uważa, że należy przyjmować uchodźców z Ukrainy (49 proc. uważa, że „raczej” a 27, że „zdecydowanie” należy to robić). 50 proc. respondentów wskazało również, że oni sami lub ktoś z ich gospodarstwa domowego udziela dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy uchodźcom z Ukrainy – to o 3 pkt. proc. mniej niż we wrześniu.

Deklaracje pomocy ukraińskim uchodźcom ponadprzeciętnie często składali respondenci z miast liczących do 19 999 mieszkańców (61 proc.), osoby lepiej wykształcone, o wyższych dochodach per capita oraz lepiej oceniające swoje warunki materialne.

PAP/ua

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj