Policjanci w ramach akcji interweniowali niemal 50 razy. Zwracali uwagę na zachowanie pieszych i kierowców

NURD czyli Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego. W ramach tej akcji słupscy policjanci interweniowali prawie 50 razy, karali za nieprzestrzeganie przepisów w okolicach przejść dla pieszych. – Wynikiem naszych działań, dedykowanych niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, było podjęcie 46 interwencji w związku z nieprawidłowymi zachowaniami kierujących wobec pieszych na przejściach lub bezpośrednio przed nimi. Jedni przekraczali prędkość, inni nieprawidłowo omijali lub wyprzedzali, a pozostali nie stosowali się do przepisu dotyczącego obowiązku zatrzymania się przed pasami z chwilą zamiaru przejścia przez pieszego – mówi młodszy aspirant Monika Sadurska, rzecznik słupskiej policji.

– Większość kierowców wiedziała o wejściu w życie nowych przepisów, ale nie wszyscy dokładnie je znali. Policjanci omawiali zmiany prawne i obligowali kierujących do stosowania ich w praktyce. Interwencje kończyły się nałożeniem mandatów i punktów karnych, a w niektórych przypadkach pouczeniem – dodaje.

Przypomnijmy, że od 1 czerwca piesi mają pierwszeństwo już w momencie wejścia na pasy. Ale już używanie telefonu podczas przechodzenia przez przejście jest zabronione i grozi za to kara do 500 złotych.

BEZPIECZEŃSTWO NA TORACH

Policjanci ze Słupska włączyli się także w akcję PKP Polskich Linii Kolejowych „Bezpieczny przejazd-szlaban na ryzyko”.

– Pod takim hasłem zostały przeprowadzone działania w Kępicach, w ramach których policjanci słupskiej drogówki propagowali bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych. Celem takich działań jest podniesienie świadomości o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego zachowania na przejazdach kolejowych, a także minimalizacja liczby tragicznych zdarzeń oraz kształtowanie prawidłowych postaw zwiększających bezpieczeństwo – mówi mł. asp. Monika Sadurska.

– W ramach zorganizowanej akcji funkcjonariusze monitorowali zachowania pieszych i kierowców oraz apelowali o to, aby ci nie próbowali obejść zamkniętych lub zamykających się rogatek. Poza dużą ilością informacji rozmówcy otrzymywali elementy odblaskowe, które niekiedy mogą uratować życie. Ignorowanie przepisów drogowych, wjazd na przejazd przy zamkniętych rogatkach oraz przechodzenie przez tory w miejscach do tego niewyznaczonych jest surowo zabronione, ale przede wszystkim naraża na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia – dodaje.

Działania policji prowadzone są w każdy piątek, do końca trwania wakacji letnich. Ich celem jest wyrobienie nawyku do zatrzymywania się przed każdym przejazdem i przechodzenia przez tory wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.

PAMIĘTAJ – TO WAŻNE!

KIERUJĄCY POJAZDEM JEST ZOBOWIĄZANY:

– zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez pojazd zachować szczególną ostrożność;

– przed wjechaniem na tory upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona

– prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;

– w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

KIERUJĄCEMU POJAZDEM ZABRANIA SIĘ:

– objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

– wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

– wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

– omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

 
Joanna Merecka-Łotysz/pb/raf
Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj