Wieści z przebudowy DK21 Ustka – Słupsk. We Włynkówku wyłączają oświetlenie drogi, a za tydzień pojawi się nowe wahadło

Od dzi? wy??czono o?wietlenie drogowe przebudowywanej drodze krajowej nr 21 Ustka – S?upsk w zwi?zku z rozwijaj?cym si? pracami budowlanymi. Ju? wkrótce dojdzie nowe, czwarte wahad?o. 


W zwi?zku post?puj?cymi pracami przy rozbudowie DK21 na odcinku S?upsk-Ustka inwestor informuje, i? trwale wy??czone zostanie o?wietlenie drogowe w nast?puj?cych lokalizacjach:  W?ynkówko – od ul. S?onecznej do mostu w kierunku Wynkówka; W?ynkowo – skrzy?owanie do Strzelinka do punktu na wysoko?ci salonu obuwniczego „Nord”.

To wa?na informacja przy szybko zapadaj?cym zmroku. Zw?aszcza, ?e z drogi poza pojazdami korzysta wielu pieszych, cz?sto bez oznakowania odblaskowego lub inny formy sygnalizacji.  – Dlatego nieustannie apelujemy do kierowców i u?ytkowników o ostro?no?? – mówi Piotr Michalski rzecznik GDDKIA w Gda?sku. – Wy??czenie zwi?zane s? z robotami ziemnymi w miejscu, na którym b?dzie przebiega? ?cie?ka rowerowa. 

Rzecznik zapowiada jednocze?nie, ?e za ok. tydzie? pojawi si? na drodze Ustka – S?upsk kolejne, czwarte ju? wahad?o. Tym razem zw??enie szosy do jednego pasa ruchu obejmie odcinek drogi od granic administracyjnych S?upska przy ulicy Braci Staniuków przez ok. 350 metrów w kierunku Ustki.

Przebudowa DK21 trwa od sierpnia ubieg?ego roku i potrwa do pó?nej wiosny 2023. Kosztem 123 mln z? na trzynastokilometrowym odcinku powstanie zupe?nie nowa, dwupasmowa jezdnia, cztery ronda, na ca?ej d?ugo?ci ?cie?ka rowerowa i piesza, pi?tna?cie lewoskr?tów, nowe zatoki autobusowe, dwa miejsca do kontroli pojazdów i pi?? sygnalizacji ?wietlnych. 

Krzysztof Na??cz

Od dzi? wy??czono o?wietlenie drogowe przebudowywanej drodze krajowej nr 21 Ustka – S?upsk w zwi?zku z rozwijaj?cym si? pracami budowlanymi. Ju? wkrótce dojdzie nowe, czwarte wahad?o. 


W zwi?zku post?puj?cymi pracami przy rozbudowie DK21 na odcinku S?upsk-Ustka inwestor informujemy, i? trwale wy??czone zostanie o?wietlenie drogowe w nast?puj?cych lokalizacjach:  W?ynkówko – od ul. S?onecznej do mostu w kierunku Wynkówka; W?ynkowo – skrzy?owanie do Strzelinka do punktu na wysoko?ci sklepu obuwniczego „Nord”.

To wa?na informacja przy szybko zapadaj?cym zmroku, zw?aszcza, ?e z drogi poza pojazdami korzysta wielu pieszych, cz?sto bez oznakowania odblaskowego lub inny formy sygnalizacji.  – Dlatego nieustannie apelujemy do kierowców i u?ytkowników o ostro?no?? – apeluje Piotr Michalski rzecznik GDDKIA w Gda?sku. – Wy??czenie zwi?zane s? z robotami ziemnymi pod cz??? drogi na któej b?dzie znajdowa?a si? ?cie?ka rowerowa. 

Rzecznik zapowiada jednocze?nie, ?e za ok. tydzie? pojawi si? na drodze Ustka – S?upsk, kolejne czwarte ju? wahad?o. Tym razem zw??enie szosy do jednego pasma  

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj