Nowy program dotyczący rozwiązywania problemów uzależnień w Słupsku. W poniedziałek konsultacje

(fot. Google Street View)

Miasto Słupsk w poniedziałek 20 lutego zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne, którego celem jest zebranie uwag i opinii na temat projektu uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2023-2026.

– Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania i uchwalania gminnego programu w zakresie profilaktyki uzależnień. Przygotowany Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na lata 2023-2026 określa lokalną strategię zarówno w zakresie profilaktyki, jak również redukcji szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych w społeczności lokalnej – wyjaśnia Monika Rapacewicz, rzecznik Urzędu Miejskiego w Słupsku.

– Program stanowi część strategii rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym, określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025. Program ten wyznacza cele strategiczne i operacyjne oraz najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców. Od 2022 roku elementem gminnego programu mogą być również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru rewitalizacji. W programie uwzględnione zostały również rekomendacje Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dot. realizowania i finansowania gminnych programów – dodaje.

Początek spotkania zaplanowano w poniedziałek na godz. 17:00 w sali 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku. Szczegóły dostępne są >>>TUTAJ.

Joanna Merecka-Łotysz/am

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj