Pół miliona złotych na pomoc potrzebującym zebrano na parkingach Fundacji Społecznie Bezpieczni

(fot. Gdańsk.pl)

Chociaż zazwyczaj kierowcy płacący za parkowanie z niechęcią odnoszą się do samej idei, to – czasami – pieniądze z opłat przekuwają się na pomoc innym. Ponad pół miliona złotych – to zysk Fundacji Społecznie Bezpieczni z Gdańska, która prowadzi sezonowe parkingi w kilku dzielnicach. W ten sposób tysiące turystów, którzy odwiedzają miasto w sezonie, dołożyło się do dwóch społecznych inwestycji: budowy schroniska w Gdańsku-Przegalinie i remontu kuchni dla osób potrzebujących.

Parkingi społecznie odpowiedzialne w Gdańsku prowadzi Fundacja Społecznie Bezpieczni. Zazwyczaj są to dwa miejsca prowadzone przez cały rok. W minione wakacje jednak działało sześć dodatkowych parkingów – po dwa w Oliwie i Jelitkowie oraz na Zaspie i Stogach. Część obsługiwana była przez parkometry, część przez podopiecznych fundacji. To np. osoby długotrwale bezrobotne, wychodzące z kryzysu bezdomności i innych życiowych niepowodzeń.

– Prowadzenie parkingów pozwala naszym podopiecznym na znalezienie stałego, stabilnego i bezpiecznego zatrudnienia oraz wdrożenie się w pracę. To też nauka utrzymania pewnych obowiązków i zobowiązań. Dzięki temu w długofalowym okresie nasze działania pozwalają naszym podopiecznym na zyskanie stabilności życiowej – wyjaśnia Dominik Kwiatkowski, prezes Fundacji Społecznie Bezpieczni.

PONAD PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH NA WSPARCIE POTRZEBUJĄCYCH

W tym roku z prowadzenia sześciu letnich parkingów udało się zebrać ponad pół miliona złotych. Pięć z lokalizacji (dwie w Oliwie, dwie w Jelitkowie i na Zaspie) w dniach od 24 czerwca do 14 września pozwoliło wypracować „na czysto” 420 tysięcy złotych. Szósty parking – na Stogach – to dodatkowe 109 tysięcy złotych. Wszystkie zarobione pieniądze przeznaczone zostaną na wsparcie potrzebujących.

– 420 tysięcy złotych wesprze budowę schroniska dla osób w kryzysie bezdomności w Gdańsku-Przegalinie, a ponad 100 tysięcy trafi na remont i wyposażenie kuchni dla osób potrzebujących – wylicza Paulina Chełmińska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Plan budowy schroniska, którego operatorem będzie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Gdańsku, jest gotowy od lat. Ostatnio projekt zmodyfikowano, rezygnując z budynku piętrowego na rzecz parterowego. Spowodowane było to zmianą potrzeb i rosnącą liczbą podopiecznych w złym stanie zdrowia.

Całkowity koszt budowy szacowany jest na 17 milionów złotych, inwestycja ma być finansowana z kilku źródeł. Zarobione na parkingach pieniądze stanowić będą wkład własny, niezbędny do uzyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych.

Bartosz Stracewski/aKa

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj