Tu zostawisz zużyte żarówki, stary telefon i kalkulator. W gminie Żukowo powstały specjalne punkty

Tu można zostawić płyty CD, drobną elektronikę, baterie czy żarówki. Gmina Żukowo zamontowała trzy Gminne Punkty Elektroodpadów. Pierwsze z urządzeń zlokalizowane jest w Żukowie na parkingu przy Urzędzie Gminy, drugie w Chwaszczynie przy sklepie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska przy ul. Oliwskiej, natomiast trzecie w Baninie przy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Lotniczej.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

Gminne Punkty Elektroodpadów są przeznaczone do zbierania odpadów niebezpiecznych. Urządzenie składa się z 7 tub o pojemności 33 litry każda. Poszczególne otwory są dostosowane do rodzaju odpadów, które można wrzucać do danej tuby – informuje Urząd Gminy Żukowo.

Do ustawionych urządzeń można wrzucać tylko i wyłącznie płyty CD, zużytą drobną elektronikę (piloty, myszki, kalkulatorki itp.) zużyte telefony komórkowe i ładowarki, baterie i żarówki. Każde z urządzeń jest objęte monitoringiem, zabrania się wrzucania innych odpadów oraz pozostawiania-dostawiania worków z odpadami komunalnymi przy urządzeniu.

oprac. mar

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj