Kolejna ścieżka pojawi się na rowerowej mapie Gdańska. Tym razem na Alei Legionów

mapa-legionow-

Inwestycje w infrastrukturę rowerową w Gdańsku trwają. Jako następna zostanie przebudowana Aleja Legionów. Na odcinku od ul. Kościuszki do Placu ks. Bronisława Komorowskiego ma zostać wydzielona trasa rowerowa.

Ścieżka będzie biec po prawej stronie al. Legionów, jadąc z Placu ks. Bronisława Komorowskiego w kierunku Zaspy. Na Placu ks. Komorowskiego wprowadzone zostaną 3 nowe przejazdy rowerowe przez istniejące wloty ulic Chrobrego, Wyspiańskiego oraz Mickiewicza. Będą one zlokalizowane po wewnętrznej stronie skrzyżowania, równolegle do przejść dla pieszych. Jednocześnie zostaną oznaczone czerwoną farbą. 

 

Nowa trasa rowerowa ma zostać oddana do użytku w czwartym kwartale 2018r. Fot. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska

Na odcinku od Placu ks. Bronisława do posesji przy al. Legionów 11A występują jednak pewne ograniczenia terenowe. Przy budowie ścieżki konieczne jest zarówno uwzględnienie ruchu pieszych, jak i budowy miejsc postojowych. Dlatego nowa trasa rowerowa została zaprojektowana w postaci ciągu pieszo-rowerowego. Ta część ścieżki wykonana zostanie z płyt betonowych. Wzdłuż ciągu mają powstać 3 zatoki postojowe dla samochodów osobowych, które będą mogły parkować w układzie równoległym.

CO DALEJ?

Na dalszym odcinku, od al. Legionów 11A do skrzyżowania z ul. Kościuszki zostanie wydzielona odrębna trasa rowerowa, oddzielona od ruchu pieszych. Ten fragment ścieżki wykonany zostanie z nawierzchni bitumicznej. Trasa rowerowa, która biec będzie przy ulicy, zostanie odseparowana od jezdni opaską wynoszącą od 0,5 m do 1 m. Tam gdzie opaska wynosić będzie 0,5 m, krawężnik zostanie wyniesiony na 16 cm. W pozostałych przypadkach wprowadzone zostaną słupki wygrodzeniowe. Przy wyjściu ze szkoły, aby uniemożliwić wbieganie dzieci na ścieżkę rowerową, pojawią się barierki. Projekt zakłada także przebudowę chodnika.

„ODŚWIEŻONY” PLAC

Spore zmiany czekają także plac przy skrzyżowaniu z ul. Kościuszki, który zyska zieleń i żwirową alejkę. W tym miejscu pojawi się roślinność i ławki, a przy pawilonach handlowych ustawione zostaną stojaki na rowery. Trasa rowerowa będzie omijać plac.

NOWA ŚCIEŻKA POD KONIEC PRZYSZŁEGO ROKU

Zakończenie robót przewidziano na IV kwartał 2019 roku. Zamówienie będzie realizowane z wykorzystaniem środków unijnych i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska”.

oprac. mkul

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj