Chętni do pracy w więzieniach potrzebni od zaraz. Co zrobić, żeby zostać strażnikiem?

(Fot. Radio Gdańsk)

Dziś w programie o rozpoczętym procesie Anny K. z Gdańska oskarżonej o spowodowanie śmiertelnego wypadku oraz o tym, że służba więzienna szuka nowych funkcjonariuszy. Nabór już się rozpoczął – dokumenty można składać w zakładzie karnym najbliżej miejsca zamieszkania.

Funkcjonariuszem służby więziennej możesz zostać jeśli: jesteś obywatelem Polski, masz uregulowany stosunek do służby wojskowej, korzystasz z pełni praw publicznych, dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania zadań, nie byłeś/byłaś skazany/skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, jesteś osobą, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo, dajesz rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, masz wykształcenie przynajmniej średnie lub średnie branżowe, jesteś fizycznie i psychicznie zdolny/zdolna do pełnienia służby.

Jeśli chcesz zostać funkcjonariuszem służby więziennej, musisz pozytywnie przejść postępowanie kwalifikacyjne. W pierwszej kolejności zostanie sprawdzone, czy spełniasz warunki przyjęcia do służby. Weryfikacji będą podlegały również kwalifikacje, kompetencje i przydatność do jej pełnienia.

O etat w służbie więziennej możesz ubiegać się, jeżeli masz przynajmniej średnie wykształcenie. Dzięki różnorodności stanowisk przyjmowane są osoby po ukończeniu prawie każdego kierunku studiów – najczęściej są to resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, ale też finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, pielęgniarskie oraz inżynierskie.

Wymagane dokumenty:

– podanie o przyjęcie do służby ze wskazaniem działu służby więziennej i stanowiska służbowego, o które ubiega się kandydat – pamiętaj, że to oficjalne pismo i obowiązują w nim zwroty grzecznościowe;
– wypełniona ankieta personalna – uzupełnienie informacji w tabelkach zajmie kilka minut;
– świadectwa pracy lub służby – to dokumenty schowane głęboko w szufladzie, po które sięgamy tylko w razie konieczności. Znajdź je i dołącz;
– dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne – dołącz wszystkie dokumenty dające przewagę nad innymi kandydatami;
– wypełniona ankieta bezpieczeństwa osobowego lub odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa – brzmi groźnie, ale to tylko kolejne tabele do wypełnienia. Ankietę wypełniasz tylko i wyłącznie, jeżeli ubiegasz się o stanowisko z dostępem do informacji o klauzuli „poufne” lub wyższej;
– oświadczenie kandydata o zdolności do przystąpienia do testu sprawności fizycznej – test nie jest trudny, ale musisz być zdrowy/zdrowa, żeby do niego podejść.

Postępowanie kwalifikacyjne:

Etap wstępny:

– ocena złożonych dokumentów i wstępna kwalifikacja kandydatów z podziałem na działy służby więziennej i stanowiska służbowe;
– rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której sprawdza się kompetencje personalne i społeczne kandydata;
– test wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy publicznej oraz bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego;
– uzyskanie informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego;
– test sprawności fizycznej kandydata (w zakresie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej): skok w dal, rzut piłką lekarską, skłony i biegi;
– sporządzenie arkusza oceny kwalifikacyjnej kandydata;
– wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego;

Etap sprawdzający:

– przeprowadzenie postępowania sprawdzającego (jeżeli ubiegasz się o stanowisko służbowe z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej oraz gdy nie ma odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa);

– ranking kandydatów – na tym etapie powstaje ranking kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający, publikowany na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej. Sumowane są punkty z testu sprawności fizycznej, arkusza ocen, wykształcenia i dodatkowych umiejętności – przykładowo za prawo jazdy kategorii C lub D dostaniesz dziesięć punktów, a za stopień lub tytuł naukowy 30. O pozytywnym postępowaniu kwalifikacyjnym decyduje suma punktów;

Etap końcowy:

– ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby przez komisje lekarskie (na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy o służbie więziennej) – będziesz musiał stawić się przed komisją lekarską Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która zadecyduje, czy jesteś zdolny do pełnienia służby w naszej formacji;

– wybór jednostki – możesz wybrać jednostkę, w której chcesz pełnić służbę, pod warunkiem, że jest w niej wakat na stanowisku zgodnym z kwalifikacjami i potrzebami służby więziennej. Liczy się kolejność miejsca w rankingu kandydatów.

Posłuchaj audycji:

Grzegorz Armatowski/MarWer

Komentarze


Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj