Kolonie, półkolonie, obozy… W tym roku skorzystało z nich ponad 1,3 mln dzieci z całej Polski

(fot. Pixabay)

Kuratorzy zatwierdzili w tym roku ponad 32,8 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii, półkolonii i obozów. Łącznie w te wakacje skorzystało lub jeszcze z nich korzysta ponad 1,3 mln uczniów.

Z myślą o rodzicach Ministerstwo Edukacji Narodowej (obecnie Ministerstwo Edukacji i Nauki) stworzyło kilka lat temu publiczną internetową bazę danych o wypoczynku. Dzięki niej każdy może sprawdzić, czy organizator zgłosił turnus do kuratorium oświaty, na którego terenie ma siedzibę. Bazę można znaleźć >>>TUTAJ.

Z danych z bazy wypoczynku (stan z 26 sierpnia) wynika, że kuratorzy oświaty zatwierdzili w te wakacje 32 846 zgłoszeń, kolejne 72 propozycje czekają na zatwierdzenie, a 338 ofert przekazano do korekty. Liczba uczestników wyjazdów na terenie kraju wynosi blisko 801,6 tys., na półkoloniach bawi się 473,8 tys. dzieci, a za granicę wyjechało ich ponad 53,4 tys. Łącznie w różnych formach wypoczynku uczestniczy ponad 1,328 mln uczestników.

Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, miejsca wypoczynku zgłoszono w Bułgarii, Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Niemczech, Francji, Czechach, Słowacji, na Malcie, w Czarnogórze, na Cyprze, na Węgrzech i w Turcji.

PONAD 18 TYSIĘCY PROPOZYCJI JUŻ PRZED WAKACJAMI

23 czerwca, w przeddzień rozpoczęcia wakacji, do bazy wpisanych było ponad 18,7 tys. zgłoszeń wypoczynku. Ministerstwo Edukacji i Nauki podało wtedy, że liczba uczestników wypoczynków wynosi ponad 632,7 tys.

W zeszłym roku kuratorzy zatwierdzili blisko 30 tys. zgłoszeń zorganizowanego wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii, półkolonii i obozów. W zeszłoroczne wakacje skorzystało z nich ponad 1 170 tys. uczniów.

KAŻDY WYJAZD MOŻNA SPRAWDZIĆ

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić go 21 dni, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą – 14 dni przed terminem rozpoczęcia. Kurator oświaty umieszcza do publicznej wiadomości w bazie tylko te zgłoszenia, które spełniły wszystkie określone przepisami prawa wymagania formalne. Wyjazd dla dzieci i młodzieży, którego nie znaleźliśmy w bazie, jest organizowany nielegalnie.

Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci organizator ma obowiązek podać w zgłoszeniu między innymi dane o miejscu wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, warunkach sanitarno-higienicznych, liczbie uczestników, zatrudnionej kadrze i programie pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Wizytatorzy mogą też kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole mogą przeprowadzać straż pożarna i sanepid – zarówno przed rozpoczęciem aktywności, jak i w czasie jej trwania.

NA KAŻDYM ETAPIE MOŻNA ZGŁASZAĆ NIEPRAWIDŁOWOŚCI

W razie występowania nieprawidłowości już na etapie przygotowywania wypoczynku rodzic powinien zwrócić się do organizatora i domagać się likwidacji danej formy aktywności, powołując się na przepisy rozporządzenia. Może również zasięgnąć opinii lub porady kuratora oświaty, a nawet zgłosić konkretne zastrzeżenia. Weryfikując zgłoszenie wypoczynku przez organizatora, kurator sprawdza jego poprawność, przy czym może zwrócić szczególną uwagę na informacje przekazane przez rodzica. Również na etapie realizacji każdą ewentualną nieprawidłowość należy zgłaszać do kuratora oświaty właściwego ze względu na lokalizację lub odpowiednio do służb sanitarno-epidemiologicznych, straży pożarnej i do innych służb porządkowych.

Co ważne, nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. Wyjazdy zagraniczne podlegają natomiast kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora.

PAP/MarWer

Zwiększ tekstZmniejsz tekstCiemne tłoOdwrócenie kolorówResetuj